Gratis Joomla Template by FatCow Review

Buurtoverleg

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

In het buurtoverleg zitten vertegenwoordigers van de besturen van de drie flatgebouwen, de bewoners van de Burg Hogguerstraat, de bewoners van de buurt rond de Herman de Poortstraat, de school, de benzinepomp, de politie en het stadsdeel.

Aandachtspunten zijn vooral: veiligheid, overlast, openbare ruimte.

Veiligheid: er wordt met enige regelmaat door de politie gesurveilleerd. Bij de herinrichting
van de parkeerterreinen is op advies van de politie wit licht gebruikt. Al geruime tijd worden
lampen vervangen door geel licht. Het stadsdeel zal hier melding van maken bij de
desbetreffende instantie.

Overlast: we hebben in het verleden regelmatig overlast gehad van de leerlingen van de school, momenteel is het rustig. De school heeft de nodige maatregelen getroffen en rondhangende leerlingen worden bekeurd. 

Openbare ruimte: er is aandacht besteed aan auto’s, die met lege banden of andere mankementen lang op één plaats staan en dan ook nog gedeeltelijk op een invalidenplaats. De grasmat die na de aanleg van de stadsverwarming erg beschadigd is achter gebleven. De narcissen en krokussen die nagenoeg verdwenen zijn. De plantsoenen die aan een onderhoudsbeurt toe zijn. En de bomen die niet teruggeplant zijn. Meer fietsenrekken, prullenbakken naast glascontainer, plaatsen van bankjes.
Oplettende bewoners hebben op late tijdstippen mensen aangetroffen op de parkeerterreinen. O.a. een engels sprekende man en jongens met een gereedschapskist. Is men in de gelegenheid om foto’s te maken: doe dit absoluut ongezien. Andere optie: bel naar 0900-8844. De politie is blij met informatie.

Van alles wat

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Huisdieren
Het houden van huisdieren is leuk, maar is aan regels gebonden. Huisdieren moeten in en rond het gebouw aan de lijn gehouden worden. Deze regels zijn bedoeld om én uw huisdier en de bewoners te beschermen, maar ook om te voorkomen dat de ingang van de flat de eerste stopplaats is.

Fietsen
Deze mogen niet op de galerijen of in het trappenhuis worden geplaatst, zo ja dan worden deze verwijderd. Fietsen over de galerijen is verboden. Lopen dus.

Huisvuil en grofvuil
Huisvuilzakken mogen alleen op zondagavond en donderdagavond op de galerij geplaatst worden. Deze worden op maandagochtend en vrijdagochtend vroeg opgehaald. U mag niet meer dan 2 zakken op de galerij zetten, en beslist geen dozen, oud papier e.d. En: doe geen glas in de vuilniszakken!! Grofvuil moet tussen de witte tegels op de stoep bij de vuilcontainerruimte gezet worden. Ook dit alleen op zondagavond en donderdagavond.

Huishoudelijk reglement
Voor u met vol enthousiasme gaat verbouwen leest u dan eerst even het huishoudelijk reglement door. Het zou vervelend zijn als u bezig bent en later blijkt dat het
ongemakken veroorzaakt of erger, omdat het niet volgens de regels is uitgevoerd. Let u vooral ook op de tijden i.v.m. geluidsoverlast bij een verbouwing. Dek de vloer van de lift af bij aan- en afvoer van materialen en licht uw omwonenden in van uw plannen. Houdt u aan het reglement voor de veiligheid, en om het woongenot voor 100% te kunnen garanderen.

Barbecuen
Heerlijk! Vooral in de zomermaanden met vrienden en familie. Maar op een balkon is dat levensgevaarlijk. Ook niet prettig voor de buren. Daarom is het verboden! (Zie het huishoudelijk reglement).

Schotelantennes 
U mag geen schotelantennes plaatsen aan of op uw balkon. (Zie het huishoudelijk reglement).

Midzomerborrel

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

De Commissie Sociale Activiteiten nodigt u uit voor de midzomerborrel. Deze borrel is voor alle bewoners van de Burgemeester Hogguerstraat. Ontmoet uw medebewoners onder het genot van een drankje.
Waar: Café Oostoever
Wanneer: woensdag 13 juli 2011
Tijd: 17:00 – 19:00 uur

Nieuwe samenstelling bestuur

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

In de laatste algemene ledenvergadering is dhr A. Hof afgetreden als voorzitter en lid van ons bestuur.
Nieuw lid en tevens voorzitter is dhr. J. Huider

Dhr J.Huider: voorzitter, beheer en techniek
Dhr. J W Reinders: financiën
Dhr. M. Heeringa: organisatie bewoners en diverse projecten
Mevr. C. Buisman: secretariaat, communicatie, website en diverse projecten
Mevr. C. van Santen: secretariaat, communicatie, website en diverse projecten

 

Een goede zomer gewenst!

IMG 0585

Isolatie

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is besloten om de pui aan de galerijzijde te isoleren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 28 en 29 door de firma Pluimers. Start dus op maandag 11 juli. Belangrijk is dat de binnenmuren nog intact zijn. Als u weet dat er gaten zijn of delen van de binnenmuur ontbreken, meld dit dan bij de huismeester. Ook als u twijfels heeft.

Warmtemeters

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Na de laatste algemene ledenvergadering is een commissie van gebouw 1 en 2 samengesteld die zich verdiepen in de diverse mogelijkheden over de vervanging van de warmtemeters. De leden van deze commissie zijn: Dhr. E. Haan en dhr. K. Klop (voor gebouw 1) en dhr. H. Blommers en mevr. C. van Santen (voor gebouw 2). De commissie is in gesprek met diverse firma’s. Voor het definitieve besluit is een extra algemene ledenvergadering vastgesteld op woensdag 14 september 2011. Noteert u deze datum vast in uw agenda. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Liftvloeren

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

De liftvloeren zijn vernieuwd. De oude vloer was aan vervanging toe en een grote ergernis was ook de plint met de kitrand aan de bovenkant. Er zijn veel reacties binnengekomen bij onze huismeester en via de mail. Al deze opmerkingen, zowel de positieve als de negatieve, neemt het bestuur mee bij de volgende vervanging van de liftvloeren.

Nieuw contract liftonderhoud

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Met ingang van 1 januari 2011 is het onderhoud van de liften ondergebracht bij SkyLift B.V. In de liften zijn nieuwe telefoonverbindingen aangelegd om als je vast komt te zitten in de lift de juiste verbinding te krijgen. We hopen natuurlijk dat zoiets niet gebeurt. Inmiddels is in de linker lift de motor vernieuwd.

Stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Ja het is koud en dat betekent meer stoken. Om zicht te hebben op wat u verstookt kunt u de metertjes in de gaten houden. U weet de stand van afgelopen jaar en die kunt u vergelijken met de huidige. Beide zijn zichtbaar op de metertjes. Hoe kunt u besparen? Hier volgt de tip van NUON. Frisse lucht is niet alleen lekker voor lijf en leden, ook de energierekening heeft niet te lijden onder goede ventilatie. Door simpelweg iedere dag de ramen een uurtje open zetten, wordt de lucht droger, waardoor het huis gemakkelijker te verwarmen is. Wist u dat een gemiddeld persoon dagelijks zo'n tien liter waterdamp produceert bij activiteiten als douchen, afwassen en het drogen van de was? Door dat vocht – samen met kookluchtjes en rook – te verruilen voor droge, frisse lucht, geeft u schimmels en mijten geen kans zich te nestelen in uw huis.

>

Houtrot

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Houtrot is een hoge kostenpost. Voorkom houtrot door het verfwerk goed schoon te houden en door goede ventilatie. Dit laatste is ook weer gunstig voor de stookkosten.

Zoutcontainer

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Ieder gebouw beschikt nu over een zoutcontainer inclusief zout, en deze worden beheerd door onze huismeester.

rode kliko

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2011

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

kerst

NIEUWJAARSBORREL voor ALLE bewoners
Alle bewoners zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.
Deze wordt gehouden op zaterdag 15 januari 2011 van 17.00 -19.00 uur, in het restaurant van het Nova college.
Organisatie Margreet Tillema.
De uitnodiging hangt binnenkort in de kastjes.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Website Burgemeester Hogguerstraat vernieuwd

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Op 18 januari jl. is de geheel vernieuwde site gelanceerd: www.hogguerstraat.nl, met dank aan Erwin Horjus die de site heeft gemaakt. Hier vindt u alle informatie, dus ook verslagen van algemene ledenvergaderingen, financieel verslagen en nieuwsbrieven. Bij de nieuwsbrieven vindt u ook het actuele nieuws van Amsterdam west en Het Parool Amsterdam. U kunt ons mailen via de website of direct: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Energiescan

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Er zijn 66 energiescans uitgevoerd, de subsidie is binnen en de rapporten zijn verzonden. Drie appartementen ontvingen label D, 49 appartementen label E, 13 appartementen label F en 1 appartement label G. Zoals u ziet kan ons gebouw wel wat energiebesparende maatregelen gebruiken.

We noemen enkele mogelijkheden zoals:

 1. Gevelisolatie. Dit kan bij sommige appartementen een labelverbetering opleveren.
 2. Dakisolatie. Voor de bovenste appartementen ook een labelverbetering.
 3. Glasisolatie. Dit kan soms tot meer dan 2 labelverhogingen oplopen wanneer men HR++ glas gebruikt (deze voorziening gaat buiten de VvE om).
 4. De oude blokverwarming (1960) vervangen door bijvoorbeeld ieder een eigen unit (cvketel of een warmtewisselaar) geeft ook weer een labelverbetering.
 5. Zonnepanelen op het dak voor het opwekken van elektriciteit.
 6. Gevelpanelen met zonnecellen voor elektriciteit.
 7. Zonneboiler voor het opwarmen van water en ruimte.
 8. Warmtepomp hierbij wordt gebruik gemaakt van aardwarmte.
 9. Warmtepomp maar dan gebruikmakend van de Sloterplas.
 10. Micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling). Hierbij wordt door een turbine stroom gemaakt en de warmte die daarbij vrij komt kan gebruikt worden.
 11. Grijswater circuit. Hemelwater opvangen en gebruiken voor het doorspoelen van de toiletten.
 12. Bio-systeem. Fecaliën opvangen en verzamelen in een tank (ondergronds). Door verteren ontstaat warmte die weer gebruikt kan worden.

Er zijn dus zeer veel mogelijkheden om een label te verbeteren, bijvoorbeeld met een eigen cv-ketel, spouwisolatie, HR ++ glas dan komt men zelfs op een label C, met een zonneboiler op B. N.B. Label A is alleen voor nieuwbouw.

Verschillende maatregelingen zijn niet haalbaar bijvoorbeeld een warmtepomp installatie, omdat dat alleen met vloer- of wandverwarming kan, dus een te grote renovatie. De Micro-WKK hebben we gehad maar helaas is de turbine twee jaar geleden ontploft en Nuon vond het niet interessant om een nieuwe te plaatsen, terwijl er wel een ruimte speciaal daarvoor naast de flat is gebouwd. In verband met de hierboven genoemde maatregelen zullen we bedrijven benaderen die uit kunnen zoeken wat voor ons interessant is qua rendement, kosten, terugverdientijd, subsidie en niet te vergeten comfort.

Camerabeveiliging

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

De camera die buiten is geplaatst werkt, niet alleen het apparaat maar ook dat er minder vuilnis op verkeerde tijden buiten wordt geplaatst. Denkt u eraan dat groot vuil alleen op donderdagavond en zondagavond mag worden geplaatst, alleen binnen de vier witte stippen en niet tegen de muur. Dit omdat de grijper het vuil anders niet kan oppakken en ook om beschadiging van roosters en lateien te voorkomen.

grofvuil

Gallerijvloeren

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Het bestuur vindt het hoog tijd dat de galerijvloeren worden gerenoveerd. De huidige vloeren zijn bij bepaalde weertypes glad en zien er niet meer zo representatief uit. De verschillende opties gaan we door middel van referenties onderzoeken.

Afsluiting achteruitgang

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat het bestuur de afsluiting achteruitgang (goedkeuring algemene ledenvergadering 2009) in eigenbeheer zou uitvoeren. Door de vele werkzaamheden zoeken we hiervoor nog een partij die dit kan uitvoeren.

Schouw

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Zaterdag 11 december heeft het bestuur een schouw verricht van het hele gebouw, want zowel bewoners als bestuur willen dat het gebouw er tiptop uitziet. Er is gekeken naar mankementen en vervuiling zoals: beschadigingen, roest, slecht hemelwaterafvoer enz., totaal zijn er 31 punten genoteerd. Deze lijst wordt overhandigd aan onze servicediensten zodat zij dit kunnen oppakken. Tijdens de schouw hebben we ook geconstateerd dat van 27 appartementen ramen, kozijnen en deuren zeer vies zijn. Ook dit pakken we op. Per 1 februari checken we dit wederom. Bewoners van een appartement met vuile ramen, kozijnen en deuren ontvangen een verzoek om hier binnen één week iets aan te doen. Zo niet volgt het tweede verzoek om binnen één week na dagtekening van de brief alsnog actie te ondernemen. Zo niet wordt opdracht aan de schoonmaakdienst gegeven en komen de kosten voor rekening van de bewoner.

Verzekeringen VvE gebouw II

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Sinds een aantal jaren heeft de Bank voor de Bouwnijverheid de verzekering voor ons gebouw inzake Gebouwen/Opstal, Glas - en Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstand  en Bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Nationale Nederlanden. Deze verzekering werd ieder jaar duurder en duurder. De kosten per jaar bedragen € 22.902,30. En een contract voor 5 jaar in plaats van per jaar opzegbaar. Wij als bestuur vonden dit teveel worden, daarom zijn wij op zoek gegaan naar een goedkopere verzekering, maar wel tegen dezelfde voorwaarden/dekking, en hebben drie offertes aangevraagd. Wij kunnen nu verheugd meedelen dat het ons gelukt is de totale verzekeringspakketpremie terug te dringen naar een mooi en acceptabel bedrag. Eerst leek Centraal Beheer/Achmea de oplossing: kosten € 10.138,77 per jaar en per jaar opzegbaar. Totdat wij een offerte van Meijers Verzekeringen ontvingen voor hetzelfde pakket en ook per jaar opzegbaar van € 9783,00. Toen was de keuze snel gemaakt: een kostenbesparing van € 13.119,00 per jaar! Van dit geld kunnen wij weer extra onderhouds- en opknapbeurten realiseren!

LED verlichting

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

LED verlichtingstaat in de schijnwerpers omdat het een zeer zuinige lichtbron is. Maar is dit wel zo? We hebben gekeken wat de mogelijkheden voor ons gebouw zijn, en rekening gehouden met de lichtopbrengst van LED lampen. Op dit moment is het verschil dusdanig dat het nu niet loont om over te stappen. We blijven de ontwikkelingen van LED verlichting volgen.

Wat doen die mannen daar…

Categorie: Nieuwsbrief december 2010

Het zijn Wim en Rob die getrouw iedere maandag, en soms vaker, gewapend met tang en vuilniszak het zwerfvuil opruimen. Wim kennen we wel, die woont in onze flat. Maar wie is Rob? Nou dat zit zo. Rob is al decennia een goede vriend van Wim en woont in Amsterdam Noord. Sommigen kennen hem misschien want de verbouwing van Plexat is mede door hem uitgevoerd. Wat eerst een veredelde bezemkast was, is nu een kleine maar prettige vergaderruimte in gebouw I.

Wim en Rob maken van alles mee. Als zij hun oranje vestjes dragen, worden zij voor gemeenteambtenaren aangezien. Ook vonden zij een keer een vijf eurobiljet, de eigenaar is echter nooit gevonden. Verder komen zij natuurlijk van alles tegen. Bij zuidwestenwind hebben Wim en Rob een handigheidje ontdekt. Wanneer zij de
rommel uit de nissen aan de balkonzijde vegen, waait deze vanzelf naar de laatste nis. Dat scheelt weer. 

De prikspullen zijn verkregen via de gemeente, en het karretje (zie foto) is aangeschaft door Bewonersbelangen. Dat maakt het werk een stuk prettiger. Dat was duidelijk toen ik foto’s kwam maken, want er wordt heel wat geraapt. Echt zakken vol. En natuurlijk is er af en toe een babbeltje met een bewoner. Wim en Rob vinden het werk ontspannend, genieten van de buitenlucht en van het resultaat. Wij ook, want het maakt het voor iedereen prettiger.

Wilt u ook een keertje meeprikken op maandag of liever op een andere dag? Dat kan, en is ook erg welkom. Neem dan contact op met Wim Blok, huisnummer 529.

 

De prikploeg: klik op de foto's voor een vergroting.

 

Camerabeveiliging

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Het bestuur heeft besloten om een extra camera te plaatsen bij de ingang van de berging om de bewoners meer veiligheid te bieden. Ook wordt duidelijk wie het vuil
niet op de juiste dag/tijd deponeert). De beelden worden 24 uur bewaard en daarna gewist in verband met de privacywet. Uitvoering gebeurt in eigen beheer.

Onderhuur

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In voorgaande nieuwsbrieven en tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben wij u hierover al uitgebreid geïnformeerd. In deze nieuwsbrief informeren wij u wat te
doen als u uw appartement wilt verhuren. Bij het secretariaat kunt u een formulier (gebruikersverklaring) krijgen. Op dit formulier dient de eigenaar de personalia van
de huurder aan te geven, en de huurder verklaart dat hij/zij zich zal conformeren aan onze reglementen. Na akkoord ondertekent het bestuur hetzelfde formulier.
Met deze eenvoudige procedure wil het bestuur een zo prettig mogelijke leefomgeving waarborgen voor u als eigenaar maar ook voor de andere huurders. Het formulier (gebruikersverklaring) zal t.z.t. op onze website geplaatst worden. Tot dan is het formulier via het secretariaat te verkrijgen. De contactgegevens vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Financiën

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

De financiële kwartaaloverzichten 1ste en 2de kwartaal zijn binnen. Na controle lopen de kosten conform de begroting van 2010. Wat betreft de betalingsachterstanden exploitatiebijdragen (maandelijkse servicekosten en de afrekening stookkosten) zien we helaas een stijgende lijn. Er wordt door de incassoafdeling van de Bank voor de Bouwnijverheid druk uitgeoefend om de betalingen volledig binnen te krijgen. Ons streven is natuurlijk dat vóór het einde van dit jaar het debiteurensaldo een acceptabel niveau heeft bereikt. Per slot van rekening moeten wij met ons allen het gebouw onderhouden. Het contact met de Bank voor de Bouwnijverheid verloopt nog steeds naar
tevredenheid.

Energiescan

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Binnenkort kunt u een brief verwachten voor een aanbod van een maatwerkadvies. Dit in verband met het warmte- en energieverbruik per appartement. Van gevels,
glas, deuren, panelen en dak (indien aanwezig) wordt het warmteverlies in kaart gebracht . Op basis van deze gegevens krijgt u een uitgebreid rapport en een energielabel. Dit label is binnenkort verplicht in het geval u uw appartement gaat verkopen. Via subsidie is dit maatwerkadvies en energielabel gratis.

Subcategorieën

 • Gebouw 1
 • Nieuws gebouw 2

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

 • Nieuws gebouw 3

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3