Gratis Joomla Template by FatCow Review

Liften & Faceliften

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei jl. is besloten groot onderhoud 2014 - 2015 aan de liften uit te laten voeren. Het betreft vernieuwing van alle lift- en cabine- deuren en alles wat daarbij hoort, plus vernieuwing van de machine van de linkerlift. Die van de rechterlift is enkele jaren geleden al vervangen.

Nu hadden wij vernomen dat SkyLift de werkzaamheden pas in januari/februari 2015 zou uitvoeren. Oorzaak: veel opdrachten vanwege het lage BTW-tarief op arbeid. Gelukkig hebben zij er alles aan gedaan om het nog in dit jaar uit te voeren. En wel van 17 november tot 17 december. Eerst twee weken de ene lift, daarna twee weken de andere. De overige tijd is voor de vervanging van de machine.

 

Hoe het ging

Na ontvangst van de offerte hebben wij uitgebreid de uitwerking besproken. Uiteraard ging het ook over het interieur. Het grootste probleem is de vloerplaat in de lift, die moet vervangen worden. Vervolgens kwam het gehele interieur aan de orde. En van het een kwam het ander.

 

Visitekaartje

Zoals iemand in de ALV al opmerkte: “de entree is ons visitekaartje”. Nou daar zijn wij het helemaal mee eens, en hebben het in onze oren geknoopt. Dat “visitekaartje” geldt natuurlijk ook voor het interieur van de lift. Daarom hebben wij de mogelijkheden onderzocht. Met een kleine uitbreiding van het in de ALV goedgekeurde bedrag voor het groot onderhoud van de liften, kunnen ook het interieur van de liften en de entree een ‘facelift’ geven. Hierover willen wij graag samen u een besluit nemen in de extra ALV.


Hoe kan het er uit gaan zien?

Voor de twee wanden (ingang lift en de wand rechts ernaast) denken we aan dezelfde uitvoering als die voor de liften. Voor de vloer van liften en entree denken wij aan een duurzame oplossing, namelijk beleggen met tegels. Dit betekent een enorme verbetering. De vloer wordt een stuk minder glad en dus veiliger. De huidige mat is niet geschikt voor rollators, winkelwagentjes en boodschappenkarretjes. Bovendien is deze moeilijk schoon te houden, en daarom willen wij die vervangen. Daarnaast stellen wij voor de lampen in de hal te vervangen door ledverlichting, dat betekent goedkoper en meer licht. Ook de trap heeft iets nodig, want die ziet er niet uit. Daarna rest nog het houtwerk om er één geheel van te maken.


Het besluit om de vloer aan te pakken moeten wij nu nemen, omdat de vloer ca. 10mm hoger wordt. De nieuwe cabinedeuren moeten daarop worden afgestemd. Het is dus noodzakelijk dat dat gelijktijdig gebeurt.


Kunt u echt geen trappen lopen?

Omdat iedere lift dus twee weken buiten gebruik is, wordt er een tijdelijke traplift geplaatst voor diegenen die geen trappen kunnen lopen. Bent u dat? Geef dit dan door aan het bestuur adres 711 of stuur een e-mail.

Inventarisatie betonschade

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Deze inventarisatie is gehouden om aard en omvang van de klachten inzichtelijk te krijgen. In gebouw 2 en 3 hebben de bewoners een schema ontvangen met het verzoek om aan te geven waar op hun balkon het beton in slechte staat verkeert. Inmiddels hebben wij 54 reacties ontvangen. Zodra de inventarisatie is voltooid zal de omvang van de werkzaamheden in de eerst volgende ALV als groot onderhoud worden besproken. Het is de bedoeling om de niet urgente werkzaamheden uit te laten voeren zodra het schilderen van de balkonzijde aan de beurt is. Ten tijde van deze schilderklus hangt er weer een bak aan de gevel en kunnen beide klussen worden uitgevoerd.

Warmtewet

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

VvE Belang heeft een belangrijk succes geboekt: VvE’s met een gebouwgebonden warmte- installatie worden uitgezonderd van verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Alles blijft voor ons dus bij het oude. Dat betekent dat wij geen extra activiteiten en kosten hoeven te maken in verband met de Warmtewet.

Nieuw Bestuur

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Het bestuur van VvE II heeft sedert mei 2014 twee nieuwe leden, René van Antwerpen en Mieke Hogewoning. Ter introductie vertellen zij iets over zichzelf.

 

René van Antwerpen

Door Cootje ben ik benaderd om weer in het bestuur plaats te nemen en na enige tijd er over nagedacht te hebben heb ik toegezegd om weer als penningmeester in het bestuur mee te draaien. Een aantal jaren geleden heb ik al in het bestuur gezeten, maar ben er toen om persoonlijke redenen mee gestopt. Naast mijn financiële achtergrond heb ik jarenlange ervaring als project accountant bij een luchtfilter bedrijf en als administrateur bij het NLR, waar ik ook veel technische ervaring heb opgedaan. Sinds 1982 ben ik woonachtig op de Burg Hogguerstraat en ik hoop er nog jaren met plezier te wonen en als penningmeester mee te mogen denken in het besturen van de VvE Burgemeester Hogguerstraat II.

 

Mieke Hogewoning

Sedert ik in 2013 met pensioen ben gegaan, groeide de behoefte om meer betrokken te zijn bij mijn woonomgeving. Toen Marco (voormalig buurman en bestuurslid van de VvE) tijdens een burenborrel opperde of het bestuur van de VvE niet iets voor mij was, moest ik daar toch wel even over nadenken. Na gesprekken met Cootje en Marco heb ik toch ja gezegd en ben nu secretaris van de VvE. Mijn achtergrond is divers. Ik heb een jaar of 6 als begeleider in de gezinsverzorging gewerkt en daarna overgestapt naar KPN. Daar ben ik begonnen als trainer/opleider, waarna een reeks verschillende banen volgden: HR Manager, projectmanager, Qualitymanager etc. Sedert mijn pensioen geef ik via het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) Nederlandse les aan buitenlandse vrouwen, en daarnaast doe ik (incidenteel) ook intakes voor het ABC. Naast alle prettige dingen in het leven (schilderen, cultuur etc.) is dat een heel bevredigende bezigheid. Ik woon sedert 1994 op de Burg. Hogguerstraat en gezien het feit dat ik op een heel prettige en betrokken galerij woon, zie ik me niet snel verhuizen!

 

Zittende leden

Naast deze nieuwe bestuursleden bestaat het bestuur uit Cootje Buisman, voorzitter van de VvE en Jan-Willem Reinders, algemeen bestuurslid. Deze laatste heeft om persoonlijke (gezondheids)redenen om een time-out verzocht en is sedert de vakantieperiode niet meer beschikbaar

Deuren berging

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Tijdens de ALV is besloten de deuren op te knappen. Er worden 12 mm Okoume multiplex platen op de deuren aangebracht, waarin een gat is geboord voor het bestaande slot. Deuren en kozijnen worden geschilderd.

We hebben dit opgepakt omdat daar nog nooit aandacht aan is besteed. Door de huidige staat van de deuren (verschillende kleuren, beschadigingen en diverse toevoegingen) maken de gangen een desolate indruk. En dat geeft ook geen prettig gevoel. De werkzaamheden starten in de week van 20 oktober. Er wordt rekening gehouden met deuren die al voorzien zijn van een veiligheidsstrip. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Etage 1  Mw. Ramsahai

Etage 2  Mw. Erbe

Etage 3  Mw. Mus

Etage 4  Mw. Lema Muraro 

Etage 5  Dhr. Hoogesteijn

Etage 6  Mw. Osinga

Etage 7  Mw. Van Lint

Etage 8  Dhr. Berkemeijer

Etage 9  Mw. Walman

Etage 10 Dhr. Ennema

Etage 11 Mw. Van Santen

Etage 12 Dhr. Rommens

Etage 13 Mw. Van Brederode 

453

499

523

527

569

591

609

641

657

695

713

751

773 

 

Om de betrokkenheid van bewoners bij gebouw, woonomgeving en medebewoners te vergroten leek het een aantal jaren geleden een goed idee om per verdieping, op vrijwillige basis, een galerijvertegenwoordiger aan te stellen.

Deze bewoners zijn zowel voor de bewoners van de eigen galerij als het bestuur van de VvE een aanspreekpunt voor op-en aanmerkingen, suggesties, wensen, klachten etc. Omdat we ons kunnen voorstellen dat niet iedereen (nog) weet wie zijn of haar galerij vertegenwoordigt, volgt hier de namenlijst.

Recent hebben de nieuwe bestuursleden René van Antwerpen en Mieke Hogewoning een eerste overleg met de galerijvertegenwoordigers gehad. Hen werd o.a. gevraagd naar veel genoemde ergernissen. Deze zullen de meeste bewoners niet onbekend zijn!

 • (Veel) te vroeg neergezet huisvuil en/of grof vuil
 • Erg) vieze ramen en deuren
 • (Langdurig) geparkeerde fietsen en/of winkelwagentjes op de galerij
 • (Chronische) geluidsoverlast
 • Fietsen over de galerij
 • Roken in de lift
 • Honden in het gebouw niet aan de lijn

 

Met de galerijvertegenwoordigers is afgesproken dat zij in principe de bewoner in kwestie hierop aanspreken (mondeling of via een briefje), of als ze dit vervelend vinden, de klacht doorgeven aan een van de bestuursleden. Nog mooier zou zijn als een ieder die zich stoort aan het gedrag van een medebewoner dit zelf zou aankaarten.

Zwerfvuil rondom de flat

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Gedurende vele jaren heeft Wim Blok samen met een vriend van hem bijna wekelijks  het zwerfvuil opgeruimd. Dat ging eind vorig jaar mis omdat die vriend om gezondheidsredenen niet meer in staat is om deze werkzaamheden uit te voeren. Het ‘prikken’ is voor Wim in zijn eentje alleen mogelijk als Wim zich goed genoeg voelt. Dus - u voelt het al aankomen - we zoeken bewoners die af en toe in de vrije uren willen helpen het terrein rondom de flat schoon te houden. Op wie kunnen we rekenen? Meldt u aan via het secretariaat of e-mail.

Prettige Feestdagen

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

kerst2

Het bestuur hoopt u te ontmoeten op de CSA-Nieuwjaarsborrel/buffet op zaterdag 18 januari in het NOVA-restaurant van 17.00 - 20.00 uur.

Een bedankje voor:

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

• Huurwel die jarenlang het technisch beheer uitvoerde.
• De Commissie Nieuw Technische Beheer voor hun constructieve bijdrage.
• De Commissie Sociale Aktiviteiten die de Midzomer- en Nieuwjaarsborrel organiseerde.
• De inzet van de prikploeg.

dank je wel

Schoonmaak

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Het nieuwe schoonmaakbedrijf is al weer een jaar aan het werk en dat kunnen we zien ook. Het gebouw is aanzienlijk schoner geworden. Het bestuur is zeer tevreden en dat is mede gebaseerd op de vele positieve reacties. Alles is schoner: de galerijvloeren inclusief dorpels en plafonds; het trappenhuis; de nissen aan de balkonzijde van het gebouw; het hoofdtrappenhuis; de boxgangen; en zelfs de buitenzijde van het gebouw zoals beplating galerijen, hekwerk boven garages en de hoofdingang. Kortom: een goede beslissing.

Ook is materieel gearriveerd om sneeuw en ijs te lijf te gaan bij de hoofdingang, en de entree naar boxgangen en containerruimte.


Strooizout
N.B. Strooizout is absoluut NIET bedoeld voor de galerijen. Het tast via de voegen de betonlaag aan en dat kan desastreuze gevolgen hebben. Op dit moment loopt nog het onderzoek naar galerij- en balkonvloeren. Zodra daar meer over bekend is, hoort u van ons.

Debiteuren

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Uit landelijk onderzoek door VvE-Belang blijkt dat achterstanden in betalingen door leden van VvE’s oplopen. Gelukkig daalt het bij onze VvE. Was het eind 2012 nog € 35.000, eind 2013 is dat ca. € 28.500. En we hopen dat deze daling doorzet. We willen een gezonde VvE zijn, met een gevuld reservefonds en voorbereid op hoge kosten in de toekomst. U als eigenaar bent samen met de andere eigenaren medegerechtigd in het reservefonds. Dit reservefonds blijft eigendom van de VvE. Bij verkoop van uw
appartement gaan uw rechten over op de nieuwe eigenaar.

geld

Stookkosten 2012 - 2013

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Onlangs heeft iedereen de afrekening stookkosten van het afgelopen stookjaar ontvangen. Dit leverde een flink aantal vragen op zowel bij de bewoners, als bij het bestuur. Onze financiële man, Jan-Willem Reinders, zoekt alles uit. Dit gaat onder andere over de gebruikte meters en berekeningswijze. De eerste actie is dat de automatische incasso voor de afrekening stookkosten voorlopig is stopgezet. Wij hopen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. (wordt vervolgd)

Spirotech

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

De spirotech werkt als ‘ontgasser’. Hiermee wordt lucht uit het centrale verwarmingssysteem gehaald. Enige tijd geleden is het apparaat geplaatst maar kon nog niet in bedrijf genomen worden omdat het apparaat eerst gekalibreerd moest worden. Er is maar één kalibreerapparaat in Nederland en daar moesten we even op wachten. Inmiddels is de spirotech in bedrijf en functioneert goed. Binnenkort behoren klachten over lucht (ruis) in de leidingen tot het verleden. De lucht die nog in de leidingen zit, zoekt het hoogste punt op. De bewoners van de appartementen op de 13e etage zullen naar verwachting nog wel een of twee keer moeten ontluchten.

Kopgevels

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

De firma Koedooder is enige tijd geleden bij gebouw 3 begonnen met de werkzaamheden voor het herstel van het metselwerk. Ook is men gestart met de voorbereidende werkzaamheden bij gebouw 1. Als laatste is ons gebouw aan de beurt. De reden hiervoor is dat onze vereniging als laatste heeft besloten opdracht voor deze werkzaamheden te geven. Gelukkig is het verlaagde BTW tarief van 6% verlengd tot eind 2014.

Bij onderzoek dit voorjaar bleek dat het metselwerk op sommige etages in slechte staat verkeert, en dat de spouwankers gecorrodeerd zijn. Dit betekent dat slecht metselwerk vervangen wordt en er nieuwe spouwankers worden aangebracht.
Tegelijkertijd wordt ook het voegwerk onder handen genomen omdat er nu een steiger staat. Het voegwerk staat eigenlijk gepland voor over een paar jaar, maar op deze manier sparen we over een paar jaar het plaatsen en huren van de steiger uit, wat een grote kostenpost is.

N.B. In de periode dat er steigers staan is er een verhoogd risico voor insluiping via balkon en galerij. Blijf in die periode extra alert op het goed sluiten van ramen en deuren.

steigers

Buitenmuur stookruimte

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Dit najaar is de lekkage in de stookruimte verholpen. Niet alleen de stookruimte van ons gebouw, maar ook die van de andere gebouwen. Hiervoor was het nodig om de straat open te breken en de buitengevel vrij te maken. Vervolgens is om de gevel waterdicht te maken, dakleer tegen de buitengevel gebrand. Omdat het in die periode veel heeft geregend, konden de gevels niet goed drogen en hebben de werkzaamheden langer geduurd dan voorzien.

werkzaamheden

Intrema: Technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het technisch bouwkundig beheer van onze gebouwen gedaan door Intrema

Huurwel heeft in de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven met ingang van 2014 te stoppen met het technisch beheer. Tijdens die vergadering heeft het bestuur de intentie uitgesproken met de drie besturen gezamenlijk een goede kandidaat te vinden. En dat is gelukt. De advies-commissie van gebouw 2 was hierbij een belangrijke steun.

Intrema bestaat 15 jaar, is gecertificeerd door SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit certificaat is ontwikkeld door belanghebbende partijen als VvE Belang, Vereniging Eigen Huis en Aedes vereniging van woningcorporaties. Daarnaast is Intrema de enige technisch beheerder in Nederland die ISO gecertificeerd is. Dit is een teken voor de organisatie en haar
klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit alles zien wij als basis voor een goede samenwerking.

De eerste informatie is overgedragen door de Bank voor de Bouwnijverheid, de overdracht door Huurwel vindt begin januari plaats. Daarna informeren wij u over de nieuwe werkwijze en telefoonlijst.

Inmiddels heeft de huismeester ook kennisgemaakt met de directeur en de technische man van Intrema, en is het systeem van Intrema besproken. 

Scheiden van plastic

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Timo en Ron gaan scheiden
De Meijertjes gaan scheiden
Amsterdam gaat ook scheiden: plastic

plastic-1


Naast de afvalcontainers voor papier en flessen is de gemeente Amsterdam ook begonnen met het plaatsen van afvalcontainers voor plastic. Plastic is een oliehoudend materiaal dat niet biologisch afbreekbaar is, verbranding is dus schadelijk voor het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat plastic gescheiden ingezameld wordt en dat het materiaal zo veel mogelijk gerecycled wordt.

Gesloten kringlopen moeten ons het perspectief bieden op een way-out. De gedachte is simpel; afval mag geen schade veroorzaken aan het milieu op land of in het water.
Wanneer kringlopen gesloten zijn, is er niets aan de hand en kunnen we eeuwig blijven genieten van de voordelen die plastic ons biedt. Voorwaarde is dat de consument een handje helpt door afval gescheiden in te leveren. Zover zijn we nu nog niet. Er komen nog altijd plastic vezels in ons milieu, ook na recycling, maar het is wel een stap in de goede richting. Veel informatie vindt u op de website van de gemeente: onder andere waar de plastic afvalcontainers staan in ons stadsdeel, evenals een lijst met plastic afval dat u in de containers kwijt kan en ook diverse links met veel informatie over plastic en ons milieu. Voor de bewoners die niet over internet beschikken, afvalcontainers voor plastic vindt u in onze buurt op:

 • August Allebéplein – Marius Bauerstraat (bij Lidl)
 • Plein 40-45 (naast carillon)
 • Willem Kraanstraat
 • Slotermeerlaan (nabij Dekamarkt)

Lijst met plastic voor in de afvalcontainer:

 • Bakjes Knijpflessen
 • Bekertjes Kuipjes
 • Broodzakken Potten
 • Deksels Tasjes
 • Flacon s Tubes
 • Flessen Zakjes
 • Folies

N.B. Grijze vuilniszakken mogen niet in de plastic afvalcontainer terechtkomen.

plastic-2

Nieuw technisch beheer in 2014

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft Huurwel het bestuur en de leden medegedeeld dat zij met ingang van 1 januari 2014 stoppen met het technisch beheer. Daarop is een commissie benoemd die het bestuur ondersteunt bij het kiezen van een nieuwe beheerder. Ook de besturen van gebouw 1 en 3 vinden het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Onze gebouwen zijn identiek en op deze manier besparen wij op de kosten. Inmiddels is de commissie bijeengekomen en heeft ieder gebouw aandachtspunten geformuleerd. Na afstemming worden gesprekken gepland met twee kandidaten. De vergadering heeft het bestuur unaniem mandaad gegeven om met advies van de commissie een overeenkomst aan te gaan voor het technisch beheer 2014.

technisch beheer

Nog uit te voeren werkzaamheden in 2013 en lopende zaken

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Dit jaar wordt het volgende uitgevoerd:

 • vervangen frequentieregeling van de liften (gepland voor juli)
 • verhelpen lekkage buitenmuur stookruimte
 • plaatsen spirotech in de verwarmingsketel (opdracht is gegeven)
 • verankering en herstelwerk kopgevels: tijdens de extra ledenvergadering op 8 juli wordt aan de hand van twee offertes een besluit genomen. De uitvoering volgt zo spoedig mogelijk.

Het verkennend onderzoek naar de staat van galerij- en balkonconstructie is uitgevoerd en wij wachten op de rapportage. Wij houden u op de hoogte.

Risicospreiding van ons spaarkapitaal is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Ook hierin werken we samen met gebouw 1 en 3.
Voor gebouw 1 is onderhandeld. Dit is naar wens afgerond, nu volgen gebouw 2 en 3.

werkzaamheden

Fietsenstalling

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Het bestuur verzocht in de nieuwsbrief van januari dit jaar de fietsenstalling te gebruiken zoals deze bedoeld is. Na diverse klachten over hinderlijk gestalde fietsen,
schades en geruzie, is in de laatste algemene ledenvergadering gevraagd of er eindelijk iets aan de overlast kan worden gedaan. In overleg met de leden is tijdens die vergadering besloten de fietsenstalling op te heffen. Door het weghalen van de fietsenrekken ontstaat een loze ruimte. Deze zal, door het plaatsen van een wand, veranderen in een bergruimte, en wordt in bruikleen gegeven aan KAMA, het schoonmaakbedrijf dat sinds 1 januari ons gebouw schoonmaakt.

KAMA

Ter herinnering: uit statuten en reglement

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013
 • Bewoners van de kopflats behoren hun galerij schoon en vrij van attributen te houden.
 • Alle bewoners behoren ramen, kozijnen en deuren schoon te houden.
 • Op de galerijen mogen geen grote planten, fietsen of verbouwingsmaterialen worden geplaatst.
 • Honden aan de lijn (graag tot enige meters buiten de hoofdingang) en ongelukjes graag opruimen.
 • Vermelde tijden voor werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken, gelden ook voor geluidsinstallaties etc.

En een vriendelijk doch dringend verzoek geen fietsen e.d. te plaatsen bij de hoofdingang.
Het ontsiert de hoofdingang en het is gevaarlijk bij calamiteiten.

fietsen

Het bestuur wenst u een prettige zomer en/of vakantie

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

zomer

P.S. Denk aan de CSA-borrel op zaterdag 29 juni in cafe Oostoever van 16.00 - 19.00 uur.

Renovatie trappenhuis

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Vorig jaar heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de renovatie van het hoofdtrappenhuis. Nu, ruim een jaar later, is het dan zover!
Maandag 24 juni wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het verwijderen van de bestaande plafonds. Aansluitend begint de elektricien met de
aanpassingen van de bestaande elektrische installatie.
Vervolgens worden nieuwe plafonds aangebracht, gestuukt en geschilderd. Na het stuken van de plafonds worden de automatische deurdrangers aangebracht, de plafonds geschilderd, en nieuwe plafondarmaturen met led-verlichting aangebracht.
Gedurende de werkzaamheden zal aan het einde van de dag het trappenhuis zover worden opgeruimd dat, indien nodig de hulpdiensten toegang hebben tot alle etages.
Bovendien worden tijdelijk lampen opgehangen zodat het trappenhuis 's nachts verlicht blijft.
De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer zes weken duren. Het bestuur verwacht hiermee de overlast tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw begrip.

trappenhal-1

trappenhal-2

Automatische deuren boxgangen

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

In de afgelopen ledenvergadering is besloten om ook de vier deuren aan weerszijden van de boxgangen te voorzien van automatische deurdrangers. De deuren zijn straks te openen met behulp van een tag. Dit is dezelfde tag die u nu ook gebruikt om het gebouw binnen te komen. Als u de de boxgangen verlaat kunt u de deur openen door middel van een drukschakelaar. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met die van het trappenhuis en de galerijdeuren.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Tijden de Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is een aantal besluiten genomen. Wat betreft de galerijen zijn dit:

Commissie galerijvloeren
Inmiddels is de commissie 'galerijvloeren' samengesteld.

De commissie bestaat uit bewoners en bestuursleden van de drie gebouwen. Deze commissie zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de problemen van onze galerijvloeren te verhelpen. De bevindingen zullen in de Algemene ledenvergadering van 2013 aan u worden voorgelegd, opdat er een besluit kan worden genomen over de oplossing van de problemen.

Hemelwaterafvoer
De regenpijpen (inclusief bevestiging en roosters) op de galerijen worden na de vakantieperiode vervangen door witte.

Automatische deuren
Om er voor te zorgen dat de toegangsdeuren tot de galerijen automatisch opengaan, moet er eerst stroom op de etages komen. Daarna worden de deuren aangepast.

Subcategorieën

 • Gebouw 1
 • Nieuws gebouw 2

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

 • Nieuws gebouw 3

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3