Gratis Joomla Template by FatCow Review

Geachte eigenaren en bewoners,

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april bestaat het bestuur uit drie leden:
Cootje Buisman (711) voorzitter
Mieke Hogewoning (633) secretaris
Ed Fielmich (647) penningmeester
Inmiddels zijn we aardig op elkaar ingewerkt, en voelen we ons een echt team. Onze kennis en vaardigheden vullen elkaar goed aan.

In de ALV is een aantal besluiten genomen:

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Er is ledverlichting aangebracht in de boxgangen. Dit betekent: kostenvermindering wat stroom en vervanging lampen betreft, en beter licht. Samen met de al eerder opgeknapte deuren ziet het er nu heel toegankelijk uit.
Verder zijn de hoofdkranen warmwater vervangen en digitale warmwatermeters aangebracht. Helaas waren de mensen die het aangesloten hebben, vergeten de meters te activeren. Daarop is een verzoek aan alle bewoners gestuurd, inclusief handleiding, om dit zelf te doen. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan wordt het verbruik geschat. Het is dus belangrijk om dit alsnog te doen.
De grootste stap was de overgang op Stadswarmte. Het hele traject is prima verlopen, en we zaten minder dan een dag zonder verwarming en warmwater. Het was een hele investering maar we besparen voor 2017 zeer hoge kosten door het niet hoeven te vernieuwen van de ketels. We zijn benieuwd wat de besparing op de stookkosten voor het volgende seizoen zijn.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

We hebben kort gebrainstormd over twee liften per etage. Het was nog te vroeg om een besluit te nemen, maar we waren erg benieuwd hoe er over gedacht werd. Afgesproken is om wanneer alle aspecten bekend zijn, een extra ALV te beleggen om iedereen breed te informeren, en zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Waarom zijn wij met het idee gekomen voor twee liften per etage?
De belangrijkste reden is dat wij streven naar wooncomfort dat past bij deze tijd. Voor iedereen. In deze tijd gaat de overheid er vanuit dat mensen langer thuis wonen, ook als men zorg aan huis nodig heeft. Mensen met een lichte zorgvraag krijgen geen toegang meer tot zorginstellingen, en bejaardenhuizen worden opgeheven.  Bovendien willen mensen zelf ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En, er is in Amsterdam een groot tekort aan betaalbare ouderenwoningen.
Daarnaast heeft het ook veel voordelen:
- er is altijd een lift beschikbaar wanneer een lift uitvalt.
- er is altijd een lift beschikbaar als er een verhuizing plaatsvindt.
- de wachttijden zullen gehalveerd worden als er op elke etage een lift stopt. De liften
zullen in duplex werken, wat inhoudt dat er een lift aangestuurd wordt die het snelst bij
de oproep komt.
Samenvattend denken we dat dit goede redenen zijn voor een gebouw van 169 woningen
en een kleine 300 bewoners. Wat denk u?

Technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Dit jaar staat ook de uitvoering evaluatie betonschade balkons op de agenda. De bedoeling is dat dit nog voor de komende ALV is afgerond. Als u schade heeft die nog niet is doorgegeven, meldt dit dan alsnog bij de huismeester. Voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) werkten wij in de tijd van CoördinatieBouw. later Huurwel met een plan voor 15 jaar. Intrema, sinds 2014 ons technisch beheer, werkt met een planning van 30 jaar. Daar wordt op dit moment hard aangewerkt. We hebben wel pech gehad met personeelswisselingen binnen Intrema, maar sinds korte tijd hebben wij nu een vaste man, Peter Heijnekamp. Hij is 52 jaar en heeft veel ervaring. De eerste heft van januari bespreken we het MJOP en kunnen we plannen maken voor het volgend jaar.

Huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

De drie besturen zijn zeer tevreden over de samenwerking met de nieuwe huismeester Ruud Maeijer. En de bewoners ook, dat mogen we wel aannemen. In januari wijden we een aparte nieuwbrief aan hem.
Met ingang van 1 januari zijn de tijden van het spreekuur veranderd nl.:
- maandag t/m woensdag van 09.00 - 10.00 uur en van 16.00 - 16.30 uur
- donderdag van 18.00 - 19.00 uur,
zo hebben ook degenen die overdag niet kunnen ‘s avonds een mogelijkheid. Dit houdt in dat Ruud op donderdagochtend en op vrijdag vrij is. Verder blijft hij bereikbaar via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefoon: 020-613 49 33.

Onze entree en het kantoor van de huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Bij de renovatie van de liften hebben we ook de hal meegenomen. Maar wat gebeurde er? De glaswanden zouden wit worden en daar was de kleur van de verf op uitgekozen. Echter de glaswanden worden aan de achterkant inderdaad spierwit gemaakt maar het effect is toch groen. Ook de kleur van de gekozen tegels werd op het laatste moment anders omdat de gekozen kleur niet meer leverbaar was. Daarom hebben we besloten de kleur van het houtwerk aan te passen. We hebben offertes aangevraagd voor zowel het schilderwerk als de overige schrootjes ook bedekken met glaswanden. En dat viel mee. Inmiddels is het schilderwerk klaar en op 18 januari worden de glaswanden geplaatst. De aanpak van het kantoor van de huismeester heeft even op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. Ruud is hartstikke trots! In januari krijgt het keukentje een beurt.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Op 29 oktober jl. vond een overleg plaats met de galerijvertegenwoordigers. Er zijn geen problemen gesignaleerd, alleen enkele aandachtspunten die het woonplezier verminderen en eenvoudig op te lossen zijn als iedereen, ook (onder)huurders, zich aan het huishoudelijk reglement houden. Dus...
- Plaats geen vuilniszakken vóór 20.00 uur op de galerij. Vogels pikken de zakken open en het vuil wordt verspreid. U kunt altijd als u de vuilniszakken eerder kwijt wilt, deze zelf naar de container brengen.
- Maak regelmatig uw ramen en deuren schoon. Het is niet alleen beter voor het behoud, maar ook voor een prettige woonomgeving.
- Houd de galerijen vrij! Dus geen fietsen, winkelwagentjes, planten en deurmatten. Dit in verband met calamiteiten en de schoonmaak. Een droogloopmat bij de binnenzijde van uw voordeur is echt voldoende. Losse matjes op de galerij houden het vuil alleen maar vast.

Afrekening stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

U kunt uw afrekening als volgt controleren. Op iedere radiator zit een meter. Door op het knopje te drukken worden afwisselend twee standen weergegeven: de eindstand van het vorige stookseizoen en de huidige stand van verbruik.

Prikkers gevraagd

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Prikkers verzamelen het zwerfvuil rondom het gebouw. Op dit moment hebben we geen vaste prikkers meer. Of ze zijn verhuisd of hebben om gezondheidsredenen deze activiteit moeten opzeggen.
Wilt u een bijdrage leveren dan horen we dat graag. Ook als u het wel zou willen maar niet in uw eentje, laat het ons weten. U kunt zich opgeven via de mail of bij een van de bestuursleden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mundus

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

De schoolleiding besteedt veel aandacht aan het veiliger en schoner maken van school en schoolomgeving. Zo loopt een van de conciërges na schooltijd een rondje om papier etc. op te ruimen. Overwogen is om dit laatste als strafcorvee in te voeren, maar men is daar terughoudend mee omdat het door leerlingen als gezichtsverlies kan worden beschouwd. Mocht u ondanks de maatregelen die de school al genomen heeft toch overlast ervaren, voelt u zich niet veilig, of stoort u zich aan de troep rondom de school, bel of mail dan naar het Munduscollege :
Telefoon: 020 - 585 48 54 en E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Politiezaken

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het aantal (box)inbraken is verminderd. Ondermeer doordat de ‘Bulgaarse methode’ gestopt is. Goed werk van de politie in combinatie met het verstevigen van de toegangsdeuren.

Stadsdeelzaken Nieuw-West

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Door het Stadsdeel is veel gedaan aan bewonersparticipatie. De resultaten van bewonersbijeenkomsten zijn geclusterd en op basis daarvan is een agenda gemaakt waarmee het Stadsdeel aan de slag gaat. Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn o.a. jeugd (sport, werk), veiligheid (digitale spionnen), armoedebestrijding en gezondheid (strijd tegen obesitas).
Tijdens het buurtoverleg is aandacht gevraagd voor de nauwelijks nog zichtbare blauwe zone. De gemeente heeft toegezegd er iets aan te doen. Ook de vele fietswrakken zijn opnieuw onder de aandacht gebracht en het niet herplanten van ontwortelde bomen! De Gemeente meldt de gratis app ‘buitenbeter’ waarmee iedere burger zaken bij de gemeente kan melden. Deze app is gratis te downloaden op je smartphone.

Sloterplas en geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Hotel Buiten geeft soms geluidsoverlast. Klachten graag meldden bij de politie (0900-8844). Pas als de politie door meldingen ervaart dat er een probleem is, zal er iets aan gedaan worden.

Het bestuur wenst u

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

2016

Fijne feestdagen en een gezond en veilig 2016

Extra ALV gebouw 2

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Extra Algemene Ledenvergadering op maandag 27 oktober om 20.00 uur Mundus college, hoofdingang

Agenda: Uitbreiding groot onderhoud liften. Lees Liften & Faceliften

Liften & Faceliften

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei jl. is besloten groot onderhoud 2014 - 2015 aan de liften uit te laten voeren. Het betreft vernieuwing van alle lift- en cabine- deuren en alles wat daarbij hoort, plus vernieuwing van de machine van de linkerlift. Die van de rechterlift is enkele jaren geleden al vervangen.

Nu hadden wij vernomen dat SkyLift de werkzaamheden pas in januari/februari 2015 zou uitvoeren. Oorzaak: veel opdrachten vanwege het lage BTW-tarief op arbeid. Gelukkig hebben zij er alles aan gedaan om het nog in dit jaar uit te voeren. En wel van 17 november tot 17 december. Eerst twee weken de ene lift, daarna twee weken de andere. De overige tijd is voor de vervanging van de machine.

 

Hoe het ging

Na ontvangst van de offerte hebben wij uitgebreid de uitwerking besproken. Uiteraard ging het ook over het interieur. Het grootste probleem is de vloerplaat in de lift, die moet vervangen worden. Vervolgens kwam het gehele interieur aan de orde. En van het een kwam het ander.

 

Visitekaartje

Zoals iemand in de ALV al opmerkte: “de entree is ons visitekaartje”. Nou daar zijn wij het helemaal mee eens, en hebben het in onze oren geknoopt. Dat “visitekaartje” geldt natuurlijk ook voor het interieur van de lift. Daarom hebben wij de mogelijkheden onderzocht. Met een kleine uitbreiding van het in de ALV goedgekeurde bedrag voor het groot onderhoud van de liften, kunnen ook het interieur van de liften en de entree een ‘facelift’ geven. Hierover willen wij graag samen u een besluit nemen in de extra ALV.


Hoe kan het er uit gaan zien?

Voor de twee wanden (ingang lift en de wand rechts ernaast) denken we aan dezelfde uitvoering als die voor de liften. Voor de vloer van liften en entree denken wij aan een duurzame oplossing, namelijk beleggen met tegels. Dit betekent een enorme verbetering. De vloer wordt een stuk minder glad en dus veiliger. De huidige mat is niet geschikt voor rollators, winkelwagentjes en boodschappenkarretjes. Bovendien is deze moeilijk schoon te houden, en daarom willen wij die vervangen. Daarnaast stellen wij voor de lampen in de hal te vervangen door ledverlichting, dat betekent goedkoper en meer licht. Ook de trap heeft iets nodig, want die ziet er niet uit. Daarna rest nog het houtwerk om er één geheel van te maken.


Het besluit om de vloer aan te pakken moeten wij nu nemen, omdat de vloer ca. 10mm hoger wordt. De nieuwe cabinedeuren moeten daarop worden afgestemd. Het is dus noodzakelijk dat dat gelijktijdig gebeurt.


Kunt u echt geen trappen lopen?

Omdat iedere lift dus twee weken buiten gebruik is, wordt er een tijdelijke traplift geplaatst voor diegenen die geen trappen kunnen lopen. Bent u dat? Geef dit dan door aan het bestuur adres 711 of stuur een e-mail.

Inventarisatie betonschade

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Deze inventarisatie is gehouden om aard en omvang van de klachten inzichtelijk te krijgen. In gebouw 2 en 3 hebben de bewoners een schema ontvangen met het verzoek om aan te geven waar op hun balkon het beton in slechte staat verkeert. Inmiddels hebben wij 54 reacties ontvangen. Zodra de inventarisatie is voltooid zal de omvang van de werkzaamheden in de eerst volgende ALV als groot onderhoud worden besproken. Het is de bedoeling om de niet urgente werkzaamheden uit te laten voeren zodra het schilderen van de balkonzijde aan de beurt is. Ten tijde van deze schilderklus hangt er weer een bak aan de gevel en kunnen beide klussen worden uitgevoerd.

Warmtewet

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

VvE Belang heeft een belangrijk succes geboekt: VvE’s met een gebouwgebonden warmte- installatie worden uitgezonderd van verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Alles blijft voor ons dus bij het oude. Dat betekent dat wij geen extra activiteiten en kosten hoeven te maken in verband met de Warmtewet.

Nieuw Bestuur

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Het bestuur van VvE II heeft sedert mei 2014 twee nieuwe leden, René van Antwerpen en Mieke Hogewoning. Ter introductie vertellen zij iets over zichzelf.

 

René van Antwerpen

Door Cootje ben ik benaderd om weer in het bestuur plaats te nemen en na enige tijd er over nagedacht te hebben heb ik toegezegd om weer als penningmeester in het bestuur mee te draaien. Een aantal jaren geleden heb ik al in het bestuur gezeten, maar ben er toen om persoonlijke redenen mee gestopt. Naast mijn financiële achtergrond heb ik jarenlange ervaring als project accountant bij een luchtfilter bedrijf en als administrateur bij het NLR, waar ik ook veel technische ervaring heb opgedaan. Sinds 1982 ben ik woonachtig op de Burg Hogguerstraat en ik hoop er nog jaren met plezier te wonen en als penningmeester mee te mogen denken in het besturen van de VvE Burgemeester Hogguerstraat II.

 

Mieke Hogewoning

Sedert ik in 2013 met pensioen ben gegaan, groeide de behoefte om meer betrokken te zijn bij mijn woonomgeving. Toen Marco (voormalig buurman en bestuurslid van de VvE) tijdens een burenborrel opperde of het bestuur van de VvE niet iets voor mij was, moest ik daar toch wel even over nadenken. Na gesprekken met Cootje en Marco heb ik toch ja gezegd en ben nu secretaris van de VvE. Mijn achtergrond is divers. Ik heb een jaar of 6 als begeleider in de gezinsverzorging gewerkt en daarna overgestapt naar KPN. Daar ben ik begonnen als trainer/opleider, waarna een reeks verschillende banen volgden: HR Manager, projectmanager, Qualitymanager etc. Sedert mijn pensioen geef ik via het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) Nederlandse les aan buitenlandse vrouwen, en daarnaast doe ik (incidenteel) ook intakes voor het ABC. Naast alle prettige dingen in het leven (schilderen, cultuur etc.) is dat een heel bevredigende bezigheid. Ik woon sedert 1994 op de Burg. Hogguerstraat en gezien het feit dat ik op een heel prettige en betrokken galerij woon, zie ik me niet snel verhuizen!

 

Zittende leden

Naast deze nieuwe bestuursleden bestaat het bestuur uit Cootje Buisman, voorzitter van de VvE en Jan-Willem Reinders, algemeen bestuurslid. Deze laatste heeft om persoonlijke (gezondheids)redenen om een time-out verzocht en is sedert de vakantieperiode niet meer beschikbaar

Deuren berging

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Tijdens de ALV is besloten de deuren op te knappen. Er worden 12 mm Okoume multiplex platen op de deuren aangebracht, waarin een gat is geboord voor het bestaande slot. Deuren en kozijnen worden geschilderd.

We hebben dit opgepakt omdat daar nog nooit aandacht aan is besteed. Door de huidige staat van de deuren (verschillende kleuren, beschadigingen en diverse toevoegingen) maken de gangen een desolate indruk. En dat geeft ook geen prettig gevoel. De werkzaamheden starten in de week van 20 oktober. Er wordt rekening gehouden met deuren die al voorzien zijn van een veiligheidsstrip. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Etage 1  Mw. Ramsahai

Etage 2  Mw. Erbe

Etage 3  Mw. Mus

Etage 4  Mw. Lema Muraro 

Etage 5  Dhr. Hoogesteijn

Etage 6  Mw. Osinga

Etage 7  Mw. Van Lint

Etage 8  Dhr. Berkemeijer

Etage 9  Mw. Walman

Etage 10 Dhr. Ennema

Etage 11 Mw. Van Santen

Etage 12 Dhr. Rommens

Etage 13 Mw. Van Brederode 

453

499

523

527

569

591

609

641

657

695

713

751

773 

 

Om de betrokkenheid van bewoners bij gebouw, woonomgeving en medebewoners te vergroten leek het een aantal jaren geleden een goed idee om per verdieping, op vrijwillige basis, een galerijvertegenwoordiger aan te stellen.

Deze bewoners zijn zowel voor de bewoners van de eigen galerij als het bestuur van de VvE een aanspreekpunt voor op-en aanmerkingen, suggesties, wensen, klachten etc. Omdat we ons kunnen voorstellen dat niet iedereen (nog) weet wie zijn of haar galerij vertegenwoordigt, volgt hier de namenlijst.

Recent hebben de nieuwe bestuursleden René van Antwerpen en Mieke Hogewoning een eerste overleg met de galerijvertegenwoordigers gehad. Hen werd o.a. gevraagd naar veel genoemde ergernissen. Deze zullen de meeste bewoners niet onbekend zijn!

 • (Veel) te vroeg neergezet huisvuil en/of grof vuil
 • Erg) vieze ramen en deuren
 • (Langdurig) geparkeerde fietsen en/of winkelwagentjes op de galerij
 • (Chronische) geluidsoverlast
 • Fietsen over de galerij
 • Roken in de lift
 • Honden in het gebouw niet aan de lijn

 

Met de galerijvertegenwoordigers is afgesproken dat zij in principe de bewoner in kwestie hierop aanspreken (mondeling of via een briefje), of als ze dit vervelend vinden, de klacht doorgeven aan een van de bestuursleden. Nog mooier zou zijn als een ieder die zich stoort aan het gedrag van een medebewoner dit zelf zou aankaarten.

Zwerfvuil rondom de flat

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Gedurende vele jaren heeft Wim Blok samen met een vriend van hem bijna wekelijks  het zwerfvuil opgeruimd. Dat ging eind vorig jaar mis omdat die vriend om gezondheidsredenen niet meer in staat is om deze werkzaamheden uit te voeren. Het ‘prikken’ is voor Wim in zijn eentje alleen mogelijk als Wim zich goed genoeg voelt. Dus - u voelt het al aankomen - we zoeken bewoners die af en toe in de vrije uren willen helpen het terrein rondom de flat schoon te houden. Op wie kunnen we rekenen? Meldt u aan via het secretariaat of e-mail.

Prettige Feestdagen

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

kerst2

Het bestuur hoopt u te ontmoeten op de CSA-Nieuwjaarsborrel/buffet op zaterdag 18 januari in het NOVA-restaurant van 17.00 - 20.00 uur.

Een bedankje voor:

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

• Huurwel die jarenlang het technisch beheer uitvoerde.
• De Commissie Nieuw Technische Beheer voor hun constructieve bijdrage.
• De Commissie Sociale Aktiviteiten die de Midzomer- en Nieuwjaarsborrel organiseerde.
• De inzet van de prikploeg.

dank je wel

Schoonmaak

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Het nieuwe schoonmaakbedrijf is al weer een jaar aan het werk en dat kunnen we zien ook. Het gebouw is aanzienlijk schoner geworden. Het bestuur is zeer tevreden en dat is mede gebaseerd op de vele positieve reacties. Alles is schoner: de galerijvloeren inclusief dorpels en plafonds; het trappenhuis; de nissen aan de balkonzijde van het gebouw; het hoofdtrappenhuis; de boxgangen; en zelfs de buitenzijde van het gebouw zoals beplating galerijen, hekwerk boven garages en de hoofdingang. Kortom: een goede beslissing.

Ook is materieel gearriveerd om sneeuw en ijs te lijf te gaan bij de hoofdingang, en de entree naar boxgangen en containerruimte.


Strooizout
N.B. Strooizout is absoluut NIET bedoeld voor de galerijen. Het tast via de voegen de betonlaag aan en dat kan desastreuze gevolgen hebben. Op dit moment loopt nog het onderzoek naar galerij- en balkonvloeren. Zodra daar meer over bekend is, hoort u van ons.

Subcategorieën

 • Gebouw 1
 • Nieuws gebouw 2

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

 • Nieuws gebouw 3

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3