Gratis Joomla Template by FatCow Review

Droge brandblusleiding

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Iedereen heeft wel gezien dat de droge blusleiding in reparatie is. Deze was lek en moest gedeeltelijk worden vervangen. Het vorige bestuur heeft daarom besloten deze om te leiden naar de berging, zodat de brandweer in geval van calamiteiten buiten de slang kan aankoppelen. Ook wanneer we in de toekomst de entree willen verfraaien staat de huidige blusleiding niet meer in de weg. Er zijn verschillende offertes aangevraagd en één dezer dagen worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Wat nog moet worden uitgevoerd

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In 2009 is er tijdens de Algemene Leden Vergadering aangekondigd dat de lekkage in de stookruimte moet worden verholpen. Hierbij gaat de bestrating langs de muur
van de stookruimte open en aan de onderkant (onder het maaiveld) wordt een strook vochtdicht materiaal tegen de buitengevel geplakt. Ook is in 2009 besloten de achteruitgang van de berging af te sluiten. Ook dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Schoonmaak gebouw

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Beginseptember heeft de Commissie Beheer en Techniek (Aad Hof en Kees Klop) een gesprek gehad met de heer Pascal, opzichter van Vittali. We hebben de heer Pascal een schoonmaak controlelijst aangeboden zodat het voor de schoonmakers en het bestuur makkelijker is te zien wanneer wat is gedaan. Wij denken dat hier een impuls vanuit zal gaan ter verbetering van het schoonmaken van het gebouw. Het streven van de Commissie Beheer en Techniek is dat het gebouw er verzorgd, strak, schoon en goed onderhouden uitziet, en veilig is, zodat de bewoners er met plezier wonen en onze appartementen bij een eventuele verkoop een betere verkoopprijs halen.

Website

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een website van onze vereniging. Dit gaat in overleg met de drie gebouwen. Het streven is om nog voor het einde van het jaar
de website te lanceren.

Uitnodiging nieuwe bewoners

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Bewoners die dit jaar nieuw zijn in ons gebouw kunnen een uitnodiging verwachten voor een bijeenkomst in het voorjaar van 2011. De bijeenkomst zal voornamelijk
een informatief karakter hebben. Verder kunnen zij kennismaken met medebewoners en bestuur en antwoord krijgen op vragen. Mocht u eerder antwoord willen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur. Contactgegevens vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Galerij-vertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

De bedoeling van deze groep, die enkele keren per jaar bijeenkomt, is om per etage ontwikkelingen te signaleren, positief of negatief, waaraan het bestuur aandacht zou
moeten besteden. De galerijvertegenwoordigers zijn bekend bij het secretariaat.

Verzekeringen

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Er wordt veel verbouwd om onze appartementen te verbeteren of te verfraaien. Daardoor zullen veel appartementen in waarde gestegen zijn. Wij maken u er op attent dat die meerwaarde niet wordt meegenomen in de opstalverzekering van ons gebouw. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Buurtoverleg – Parkeren – Fietsen – Ingang/uitgang school

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In het buurtoverleg is weer gesproken over onze parkeerterreinen. De laatste maanden is duidelijk merkbaar dat er hier veel meer auto’s geparkeerd worden. Waarschijnlijk het gevolg van aangrenzende delen van de stad waar een parkeervergunning is ingevoerd. Ook zijn de auto-inbraken weer toegenomen, maar
ook het aantal auto’s met - zichtbaar - kostbare spullen er in. De politie waarschuwt autobezitters regelmatig. Bij duidelijk onraad kunt u de politie bellen: 112
Door de besturen wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden van o.a. betaald parkeren; vergunninghouders e.d.

Het fietsenrek naast ons gebouw blijft een bron van ergernis. Te veel fietsen voor de stallingcapaciteit. Daarom nog eens het verzoek om fietsen die niet dagelijks
gebruikt worden in uw berging te stallen. Zo kunnen we het fietsenprobleem wellicht iets kleiner maken en het aanzicht van de buitenruimte minder rommelig.
Bovendien worden ze bij een volgende politieronde niet verwijderd. 

Ingang/uitgang school. Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben wordt de ingang van de school aan de Burg Hogguerstraat ook weer gebruikt als uitgang. Deze
beslissing van vóór de zomervakantie was mede ingegeven door personele problemen. Eerder was afgesproken met Bewonerbelangen dat dit niet zou gebeuren. Hier is echter sprake van voortschrijdend inzicht en een discussie over de voor en tegenargumenten volgt. De school houdt de verantwoordelijkheid om e.e.a. ordelijk te laten verlopen, en heeft o.a. een serviceteam geformeerd.

In het publicatiekastje in de benedenhal hangt een overzicht met telefoonnummers en een e-mail adres voor het geval er toch iets fout gaat. Meld u alstublieft elke ongeregeldheid en/of irritatie. Niet alleen aan de school, maar ook aan de huismeester of het bestuur. Zo krijgen ook wij een duidelijk beeld van de eventuele overlast en staan we met concrete feiten in het volgende buurtoverleg.

Nog even de telefoonnummers:
585 48 65 of 585 48 66 dit zijn de gebouwhoofden van de school, of
585 47 57 SVT (School Veiligheids Toezicht)
of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kantoren

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Nu de nieuwe eigenaren van de kantoren tijdens de laatst gehouden ALV het fiat hebben gekregen om de kantoorruimtes om te bouwen tot appartementen, zijn er plannen om per 1 maart te beginnen met de benodigde sloopwerkzaamheden. Daarna zullen de werkzaamheden voor het realiseren van 21 appartementen beginnen.  Voor zover nodig zullen de horizontale afvoer standleidingen en andere leidingen worden vervangen.  De nieuwe eigenaar van dit project heeft, voor de bewoners die over een PC beschikken, een nieuwe website gebouwen  http://www.hogguers.nl in het leven geroepen , waarop u de stand van zaken kunt volgen. Ook zal via de postbus de benodigde informatie aan u worden verstrekt.

Woning delen

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Als bestuur hebben wij al vele malen vernomen dat er eigenaren  van een appartement in ons gebouw bestaan  die er niet tegen zijn om kamers te verhuren aan derden en zelf elders woonachtig zijn.  Bij ons bekend zijn dit  zo’n 60 eigenaren. Gelukkig zijn er veel eigenaren die toestemming hebben gevraagd aan het bestuur en daarbij ook de huurders hebben aangemeld. Echter: een groot gedeelte doet dit niet en krijgt het bestuur niet te horen wie  er daadwerkelijk woonachtig zijn.  Zij hebben ook geen huurdersverklaring van de Vereniging ondertekend en ingediend bij het bestuur. Ook bij mutaties van de huurders wordt Het Bestuur  daarvan  niet  in kennis gesteld.  Sinds 1 januari 2017 gelden er echter andere en nauwkeuriger regels bij de gemeente. Er mag alleen aan 2 verschillende personen worden  verhuurd.

“Tot  1 januari 2017 konden woongroepen zonder vergunning in een huis wonen als de woongroep zich registreerde als “woongroep-in-een-zelfstandige-woning. Die mogelijkheid bestaat niet meer. Vanaf 1 januari 2017 worden nieuwe woongroepen beschouwd als kamergewijze verhuur. De eigenaar moet een vergunning aanvragen voor het omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte”.  Bron: gemeente Amsterdam.

Het spreekt vanzelf dat men als eigenaar dan aan bepaalde voorwaarden is gebonden waaronder bijvoorbeeld: een gemeenschappelijke verblijfsruimte en de kamers moeten voldoen aan eisen voor geluidisolatie .
Het is dus niet zeker dat men hier een vergunning voor krijgt en als men dan toch blijkt te verhuren aan meerdere personen de eigenaar hiermee in overtreding is. We raden dit dus ten strengste af. Het geeft veel overlast voor de eigenaren die wel in dit gebouw wonen.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

In dit gebouw brengt geluid, op tijden waarop het niet gewaardeerd wordt en wanneer het is verboden, toch klachten met zich mee. Het is van groot belang dat de bewoners, zowel eigenaars als huurders, zich aan de regels houden volgens de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement.  Om het nogmaals onder uw aandacht te brengen:

  • Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen.
  • Alle werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden:  

- op werkdagen: van 08.00 tot 20.00 uur;

- op zaterdag: van 08.00 tot 18.00 uur;

- op zon- en feestdagen: van 12.00 tot 18.00 uur.

Bron: akte van splitsing artikel 25 en huishoudelijk reglement.

 

Liften

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Niets is zo vervelend als dat de lift het niet doet: Het Bestuur vraagt daarom uw aandacht voor onderstaande.

Het Bestuur heeft tijdens de ALV van 2015 uw instemming gevraagd voor een algehele renovatie van de beide liften . Het Bestuur heeft toen besloten om deze renovatie in twee fasen uit te voeren: 

1e  Fase:  Algehele mechanische renovatie , vervangen van liftdeuren met de bijbehorende techniek en  een facelift van de binnenkanten en de hal. Om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst de liften goed blijven functioneren ,heeft het bestuur besloten om thans de 2e fase van de renovatie uit te voeren.

Dit houdt in :

Het vervangen van de besturing en de frequentie regelaars . Het vervangen van de cabine en schacht tableaus. Vervangen van de standaanwijzer- hoofd- stopplaats en  tevens het vervangen van de liftmotor van de oneven lift (rechter lift ). De thans aanwezige motor is al 52 jaar oud en wegens verregaande slijtage van de lagers aan vervanging toe.  De linker liftmotor (even lift) is enkele jaren geleden reeds vervangen en functioneert goed. De totale kosten van de vervanging in fase 2 zullen c.a. 60.000 euro incl. BTW bedragen.

Het Bestuur zal u tijdig op de hoogte stellen wanneer deze werkzaamheden beginnen en in samenwerking met Skylift er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

 

Waterdruk installatie

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Afgelopen tijd zijn er regelmatig storingen opgetreden in onze waterdruk installatie. De waterdruk installatie is een belangrijk onderdeel die de waterdruk constant op een aanvaardbaar peil houdt. Bij controle is gebleken dat de installatie reeds meer dan 10 jaar oud is en dient te worden vervangen. Het Bestuur heeft daarom besloten de totale installatie te vervangen. De nieuwe installatie is voorzien van de laatste technieken op het gebied van waterdruk  en heeft  bovendien een installatie die de vorming van legionella moet voorkomen.

De totale prijs incl. BTW bedraagt 6.818 euro.

 

Dak ventilatoren

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Na uw instemming ontvangen te hebben tot het vervangen  van de dak ventilatoren, heeft het bestuur de fa. Eltag opdracht gegeven de resterende 12 ventilatoren te vervangen door gelijkstroom motoren, de lucht kanalen te reinigen en bij de bewoners, zover mogelijk, nieuwe afvoerroosters te plaatsen.

Door het toepassen van gelijkstroom motoren is het mogelijk de luchtafvoer in sterkte te regelen. Voorlopig is besloten om de luchtafvoer van ‘s morgens 7 tot ‘s avonds 24 uur op volle capaciteit te zetten, daarna op 50% . Indien noodzakelijk kunnen deze tijden aangepast worden.

De werkzaamheden zijn zo goed als beëindigd . Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de fa Eltag 0348415814 of via de huismeester.

 

Werkzaamheden Betonrot

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

De werkzaamheden inzake het herstellen van betonrot aan de galerijkant zijn inmiddels beëindigd.

Diverse dilatatie voegen zijn vernieuwd en zijn de galerijen gecontroleerd op losliggende tegels.

Galerijen en facelift

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Alle drie de gebouwen hebben te kampen met de galerijen waarbij  tijdens regenval veel water op de galerijen blijft  liggen. Hierdoor is  in de loop der jaren vocht onder de tegels gekomen. Gevolg is dat de kans op betonrot en los zittende tegels toeneemt. Ook gedurende de winterperiode zijn tijdens sneeuwval en vorst de galerijen spekglad. De kans op ongelukken is dan steeds aanwezig .

De 3 Besturen hebben daarom besloten Casa architecten bureau  in de arm te nemen die voor de 3 gezamenlijke gebouwen een ontwerp zal maken , waardoor het gebouw een modernere uitstraling zal krijgen. Hierbij zal  tevens het inregenen op de galerijen worden   voorkomen.

De 3 Besturen wachten een of meerdere ontwerpen af en zullen  deze na ontvangst aan u presenteren.

 

Vuilcontainers

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Van de gemeente heeft het Bestuur vernomen dat in de zeer nabije toekomst het systeem van vuil ophaal zal veranderen. De gemeente heeft besloten dat per gebouw 3 vuil containers voor restafval , 1 container voor glas , 1 voor  papier en 1 voor plastic  zal worden geplaatst. Tevens krijgt gebouw 2 een container voor oude kleding. Gevolg is dat  de gebruikelijke vuilophaal  via de galerijen zal  komen te vervallen en  iedere bewoner zelfstandig zijn huisvuil naar beneden moet brengen en in de desbetreffende container storten. Binnenkort  zult u een bericht van de gemeente hierover ontvangen.

Tot slot

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Het bestuur is op zoek naar een eigenaar man/vrouw die dhr. ten Rouwelaar in de toekomst als 2e penningmeester bij het bestuur zou willen vervangen. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden. Tot ziens op de komende ALV.

Lucht afvoer installatie

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De,  op het dak staande ventilatoren zijn inmiddels meer dan 25 jaar oud en nodig aan vervanging toe. Ook de lucht kanalen zijn vervuild en moeten worden  schoon gemaakt.

Vorig jaar heeft het bestuur één  van de op het dak staande afzuigsystemen  laten vervangen door een ventilator met gelijkstroom motor. Tegelijkertijd  werden de luchtafvoer kanalen schoongemaakt en de roosters In de onderstaande appartementen vervangen.

Het vervangen van de bestaande wisselstroom motoren door gelijkstroom motoren heeft als extra voordeel:  minder stroomverbruik en tevens een betere regelbare zuigkracht.

bestaande ventilator    nieuwe ventilator 
 Bestaande ventilator    Nieuwe ventilator

Vervangen ventilatoren

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De totale kosten voor het vervangen van  de resterende 12 ventilatoren, het schoonmaken van de kanalen en het vervangen van de afvoer roosters in de appartement zal c.a. 40.000 euro incl. BTW bedragen.

Warmwater installatie

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De warmwater installatie die de onderste 7 etages van warm water voorziet is in een slechte conditie. Om te voorkomen dat deze etages plotseling geen warm water meer hebben,  moet deze installatie dit jaar  worden vervangen. De kosten zullen c.a. 16.500 euro incl. Btw bedragen.

Pneumatex (waterdruk regelaar)

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Wij hebben 2 van dergelijke apparaten, noodzakelijk om de waterdruk te regelen. Een van de twee apparaten is wegens ouderdom en een constante storing  definitief buiten werking gesteld.  Dit apparaat  moet hoogst noodzakelijk  worden  vervangen.  Kosten  hiervan zijn:  ± 17.500 € incl. BTW.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

In het kader van het groot onderhoud heeft het bestuur een offerte gevraagd om de los zittende tegels en dilatatie voegen te herstellen. Daarnaast  de grijze band onder het hekwerk aan de galerijkant  zowel aan de voor als de bovenkant te controleren op betonrot en te repareren. Daarna volgt het schilderen hiervan .  Ook de zwarte kolom bij het noodtrappenhuis zal gecontroleerd worden op betonrot en hersteld. Kosten ± 130.000 €.

Schilderwerk

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De schilders hebben de afgelopen maanden ons gebouw aan de galerijkant weer netjes in de verf gezet .  De deuren zien er weer als  nieuw uit.  Het bestuur wil iedere bewoner er nogmaals met klem op wijzen, dat het schilderwerk langer zijn glans en houdbaarheid behoudt , indien het houtwerk   regelmatig wordt gereinigd. Om houtrot te voorkomen is het beslist noodzakelijk dat ook het binnenwerk schoon en droog gehouden wordt.

Verbouwen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Het is absoluut niet toegestaan om leidingen en aansluitingen van de centrale verwarming,  toilet,  badkamer of keuken , zonder medeweten en toestemming van het bestuur of de huismeester aan te passen of te veranderen. Het bestuur verzoekt daarom dringend  om de statuten en huisregels   in acht te nemen.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3