Gratis Joomla Template by FatCow Review

Iedereen wil prettig wonen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

• Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren.

• Informeer uw buren over (incidentele) geluidsoverlast. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot zijn dan wanneer uw buren niet zijn ingelicht. Bijvoorbeeld: Doe 3 dagen van tevoren een briefje in de bus als u eens (luidruchtig) moet klussen ofeen feestje geeft, en laat weten tot wanneer en hoe lang de overlast duurt.

• Als u een muziekinstrument bespeelt, maak dan afspraken op welke tijden u dit wel en niet doet.

• Ga als u overlast ervaart eerst rustig met elkaar in gesprek, en probeer goede afspraken te maken.

• Met een goed gesprek is vaak heel veel mogelijk. Erger u niet onnodig lang. Kom je er niet uit, neem dan contact op met buurtbemiddeling om tot een goede oplossing te komen.

Hits: 417

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3