Gratis Joomla Template by FatCow Review

De nieuwe (hoofd)splitsingsakte

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met instemming van de vergadering is op 29 november jl. de (hoofd)splitsingsakte gewijzigd. In de akte staat nu duidelijk vermeld, dat “Voorts is het niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.” (artikel 25 lid 4) Dit leverde veel vragen op.

Notaris Binnenkade lichtte toe dat dit volgens de huidige akte ook niet is toegestaan.
Samengevat zit het als volgt in elkaar:

•Het toegestane gebruik van de woning wordt in eerste plaats bepaald door de gemeente (bestemmingsplan en uitwerking daarvan).
• Tevens dienen eigenaren/bewoners zich te houden aan de bestemming die in hoofd- en ondersplitsing staan opgenomen; in theorie kan dit een beperking zijn op de gemeentelijke bestemming maar dat hoeft niet; tegelijkertijd kan een bestemming in de splitsingsakte nooit een gemeentelijke bestemming overrulen.
• In de hoofdsplitsing van 30 december 1977 is de bestemming voor de woningen: “particulier woongebruik door de tot het gebruik gerechtigde met hun eventuele gezin”, waarop een uitwerking volgt voor gedeeltelijk gebruik als tandarts- dokterspraktijk etc. (zie artikel 9). In de nieuwe akte wordt dit alleen tekstueel uitgebreid (met voorbeelden) maar niet inhoudelijk beperkt.
• In de ondersplitsing van 1 augustus 2000 (artikel 8) staat dezelfde bestemming als nu nog voorkomt in de huidige hoofdsplitsing, echter niet met de uitwerking van tandarts- en dokterspraktijk etc. Een ondersplitsing mag niet in strijd zijn met de hoofdsplitsing maar mag wel beperkend zijn ten opzichte van de hoofdsplitsing (wat in casu dus zo is).
•De conclusie is dat als iemand vraagt om één kamer te mogen onderverhuren, dan is dat toegestaan mits de gemeentelijke regelgeving (of de rechtspraak, bijvoorbeeld airbnb) dat niet verbiedt en mits die eigenaar zelf tevens woonachtig is op hetzelfde adres (niet alleen geregistreerd maar ook feitelijk de hoofdbewoner is). Een woning mag met toestemming van het bestuur wel als ‘woning’ worden verhuurd conform de splitsingsakte. De gebruiker moet hiervoor een gebruikersverklaring ondertekenen.
De bepaling is daarom niet waardedrukkend omdat de gebruikersmogelijkheden niet worden beperkt, vergeleken met de oude situatie.

Hits: 526

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3