Gratis Joomla Template by FatCow Review

Gezocht: voorzitter en secretaris bestuur

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

In oktober kondigden wij al aan dat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Op 9 april stelt de voorzitter zich niet meer herkiesbaar, en dan blijven er twee bestuursleden over. Beiden met een fulltime job. Dat betekent dat zij niet meer tijd dan zij nu al aan het bestuurswerk besteden beschikbaar hebben. Dus wie meldt zich aan? Het is echt nodig, en het is in het belang van ons allemaal.

Ook al is het voor een paar jaar, doe het! Het is interessant en leerzaam: een uitdaging. 

Mail ons als u interesse heeft en/of meer wil weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Functioneren mechanische ventilatie

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Zoals besloten tijdens de algemene ledenvergadering vorig jaar zijn in november de mechanische ventilatieboxen vervangen. Deze boxen werken goed maar hebben een goed ingericht/afgesteld ventiel in de woning nodig. Hiervoor is de installateur (Eltag) bij u geweest om uw woning hiervan te voorzien. Om een juiste werking van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan om afzuigkappen (met motor) op de kanalen aan te sluiten.

Door een verbetering in de werking en hiermee de afzuiging van de nieuwe boxen kunt u tegen het probleem aan lopen dat de woning ‘vacuum’ wordt gezogen. Dit merkt u onder andere door een weerstand bij het openen of sluiten van de voordeur. Omdat de voordeur naar binnen draait zal deze door de afzuiging uit de sponning naar binnen worden gezogen waardoor deze minder goed afsluit en dit hoort u door de lucht die langs de deur naar binnen wordt gezogen. Alle naar buiten draaiende ramen en deuren worden ook naar binnen gezogen en zullen strakker in de sponning worden getrokken waardoor ze beter sluiten. Het klinkt logisch maar het is zo dat de hoeveelheid lucht die wordt afgezogen op een of andere manier ook weer moet worden  ingebracht. Dit kan door een ventilatierooster en/of of klapraam in de gevel te openen.

Werkzaamheden 2 liften per etage start met de rechterlift

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Op vrijdag 29 maart gaat het van start. Op die dag wordt de bekisting aangebracht om op maandag 1 april direct te kunnen starten met het uitzagen van de openingen voor de tweede liftdeur. Dit zal per lift 2 weken in beslag nemen omdat de muren van erg dik gewapend beton zijn.

De werkzaamheden hebben een doorlooptijd van ca. 6 weken per lift, totaal dus zo’n 12 weken. Tijdens deze renovatie is het soms om veiligheidsredenen nodig dat beide Liften (tijdelijk) stilstaan. U wordt hier tijdig over geïnformeerd. Het betekent ook dat er de totale periode slechts 1 lift beschikbaar is.

N.B. De afspraak is dat er vóór achten geen lawaai wordt gemaakt: de werkzaamheden worden uitgevoerd van 08.00 - 17.00 uur.

 
Schema werkzaamheden per lift
 
 
WEEK 1 / 2:    realiseren openingen op de etages 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
                       voor de werkzaamheden linkerlift de etages 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
WEEK 3:        aanvoer materialen en montage toegangen
 
WEEK 4:        vervangen besturingskast
WEEK 5 / 6:   resterende werkzaamheden en inregelen
 
Wij houden u op de hoogte middels het mededelingenkastje in de lift.
 
De huidige brievenbussen worden tijdelijk bij het raam geplaatst. Als beide liften klaar zijn, komen de nieuwe, ruimtebesparende brievenbussen in de hoek bij de rechterlift.

Galerijvloeren

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Jarenlang zochten wij naar een oplossing voor de galerijvloeren en die hebben wij gevonden. Zo verdwijnen de problemen van gladheid, en komt er geen vocht meer in de vloer, en dat voorkomt betonrot.

De oplossing is een ‘Traffic’ vloer. Deze wordt met name toegepast op galerijen, parkeerdekken, brugdekken en schepen. Eigenschappen van de vloer zijn: anti-slip, uvbestendig, slijtvast, waterdicht en bestand tegen chemicaliën. Bovendien laat deze vloer vocht uit het onderliggende beton verdampen en laat geen vocht door. De vloercoating heeft de eigenschap dat deze over een vochtige vloer kan worden aangebracht, en een snelle droogtijd heeft.In verband met lekkages van de galerij naar de nieuwe woningen (voorheen kantoren) zijn wij genoodzaakt actie te nemen. Daarom is besloten de galerij op de eerste etage te voorzien van een ‘Traffic’ vloer.Wanneer de ervaring met deze vloer goed is, zal dit systeem worden toegepast op alle galerijen.

Om een compleet  langgerekte en waterdichte ‘badkuip’ te realiseren, worden de dorpels onder het hekwerk, de opstaande rand van de gevel en de dorpels van voordeur en meterkast meegenomen. Dit laatste betekent dat de deur van de meterkast niet op slot mag zijn tijdens de werkzaamheden. Omdat de noodtrap erg glad en daarmee gevaarlijks is, wordt ook per galerij de noodtrap naar beneden meegenomen. Het is noodzakelijk dat, zowel galerijen als noodtrap, en op termijn ook de balkons, waterdicht worden afgewerkt om de vrij-dragende constructie te beschermen tegen indringing van vocht met als gevolg aantasting van de bewapening.

Meer weten over de 'Traffic'vloer? Kijk op:

www.thebo-bv.nl

 

Ruud gaat met pensioen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Ruud heeft aangegeven dat hij per 1 oktober 2019 zijn functie beëindigt. Na bijna 5 intensieve en drukke jaren wil hij van zijn welverdiend pensioen gaan genieten. Om een nieuwe huismeester te vinden, hebben de drie besturen een sollicitatiecommissie ingesteld: Kees Klop en Ellie Dijkshoorn (gebouw I) - Ger Copier (gebouw II) - Marijke Inghels (gebouw III).

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Het bestuur beseft dat er het afgelopen jaar veel geluidsoverlast was. Ten eerste door de reguliere verbouwingen van verkochte woningen en ten tweede door de verbouwing van de kantoren naar 21 nieuwe woningen. Helaas loopt dit laatste uit en daarbij komt ons eigen onderhoud voor dit jaar. Te weten: • de galerijvloer op de 1ste etage (zie p. 3). Het werk duurt 4 dagen waarvan de éérste dag geluidsoverlast geeft omdat de losliggende tegels verwijderd moeten worden en de totale vloer wordt opgeschuurd. • de liften (zie p.1). Het maken van de lifttoegang geeft tweemaal 2 weken geluidsoverlast. Nooit vóór 8.00 uur. Dat is afgesproken. Hier moeten we even doorheen, en gelooft u ons: “we leven met u mee”. In ieder geval zijn onze werkzaamheden en hopelijk ook die van de nieuwe woningen op 1 juli afgerond, en dan is er rust.

Wie heeft 'groene vingers' en komt ons versterken?

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Tijdens het opkappen van onze woonomgeving, de Burg. Hogguerstraat oneven kant, hebben de drie besturen en de ontwikkelaar van de nieuwe woningen in onze gebouwen afspraken gemaak met de gemeente. De ontwikkelaar mocht fietsnietjes plaatsen en de planten in de plantenbakken vernieuwen, en de besturen kregen de toestemming om zelf de planten te beheren. Dat betekent onderhouden en zonodig vernieuwen. René van Antwerpen heeft zich al aangemeld voor het onderhoud van onze tuin. Voor tuingereedschap heeft de investeerder al gezorgd. Dus we kunnen van start gaan. Wie vindt het leuk om te schoffelen en te wieden? Geef je op bij René, hij woont op 667.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Helaas is het voor ons als bewoners soms moeilijk om rekening te houden met de medebewoners. Zeker als er iets te vieren valt. Maar in de huisregels wordt het volgende vermeld: Het is niet toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 7 uur in de ochtend muziek en/of andere storende geluiden voort te brengen.

Als Bestuur hopen we dat elke bewoner zich aan deze regels wilt houden. Indien er overlast wordt veroorzaakt hebben wij met de buurtpolitie afgesproken dat wij geen waarschuwingen meer zullen geven, maar meteen contact opnemen met de politie. Zij bezoeken dan het adres waar de overlast vandaan komt.

 

Wanneer u gaat verhuizen (inkomend of weggaand), nogmaals de entree deur svp NIET blokkeren, maar de zwarte TAG gebruiken.

 

Wij zien de eigenaren graag bij de ALV van dinsdag 16 april a.s. U ontvangt nog een officiële uitnodiging van de Newomij.

 

Het Bestuur,

Dhr. R. ten Rouwelaar

Dhr. W. Leurs

Mevr. M. Inghels

 

 

 

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Wij vragen ( uit naam van alle bewoners) hiervoor uw aandacht. Enkele aandachtspunten: niets over de balustrade van het balkon gooien, geen peuken, geen flessen, geen etensresten. Geen oude kleding, meubilair e.d. achter laten in de hal. Hier zijn containers voor. Bij gebouw 2 staat een kledingcontainer waarin oude kleding kan worden gedeponeerd. Bij verhuizen: niet de voordeur blokkeren. Als Bestuur zijn we genoodzaakt om daar telkens een bedrijf voor in te schakelen om dit te repareren. Kosten minimaal 380 €. Denk aan de portemonee van ons allen.

Update Erfpacht

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Inmiddels is gebleken dat het aanvragen om de Erfpacht af te kopen erg lastig is voor eigenaren in een CFV. Eigenaren in de VvE kunnen, zoals u inmiddels weet, dit zelf aanvragen bij de Gemeente. De Gemeente loopt hierin zo achter dat de eigenaren die dit reeds 1.5 jaar geleden hebben gedaan, het opnieuw moeten aanvragen. Ook het aanvragen van een E-herkenning voor een Vereniging is niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we, als Bestuur, via de Gemeente gevraagd om een offerte te maken. Dit kan nog enige maanden duren, maar de bereidheid is er. Intussen hebben we ook notarissen benaderd die ons behulpzaam willen zijn bij dit proces. Zij kunnen dan, samen met de eigenaren die de erfpacht willen afkopen een regeling treffen. Zodra we hier meer van weten zult u worden geinformeerd. Vóór begin december moeten de aanvragen bij de Gemeente zijn ingediend. Daarna kan het nog een tijd duren voordat de Gemeente dit heeft geëffectueerd.

Standleidingen en riolering

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Enige tijd geleden heeft het bestuur een cameracontrole via de standleidingen uit laten voeren. Daaruit is gebleken dat deze leidingen inmiddels aan corrosie onderhevig zijn. Het bestuur beraamt zich, in samenwerking met de technisch adviseur, om in de toekomst een adequate oplossing hiervoor te vinden. 

Betonranden onder balustrade galerijkant

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Schilderen betonranden 13.500 euro excl. btw.

Schilderen balkon zijde

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Het is inmiddels al ruim 10 jaar geleden dat de balkonzijde geschilderd is. Het wordt dus tijd om deze kant van een nieuwe verflaag te voorzien. Kosten 95.058 euro excl. btw.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een onderzoek laten doen naar de constructie van de galerijen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voegen vocht doorlaten, zodat de kans op betonrot aanwezig is. Om verdere vochtdoorlating te voorkomen heeft het bestuur besloten om de galerijen van een vochtwerende laag te voorzien. Hetzelfde euvel doet zich voor aan de balkons en ook hier zullen de balkons van een vochtwerende laag voorzien moeten worden. I.v.m. met de hoge kosten zal als proef de 1e etage (galerijkant) van een deklaag worden voorzien. Daarna worden stapsgewijs de overige etages gedaan. Gelijktijdig zullen de HWA (hemelwaterafvoeren) gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Geraamde kosten galerij en balkon zijde ca. 25.000 euro per etage.

Realiseren en inrichten van het toekomstige kantoor achter de entreehal

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

 

Om deze ruimte toegankelijk te maken moet de achterwand van de entreehal voorzien worden van een deur en een venster. Inclusief het inrichten van deze ruimte met verlichting en meubilering zijn de geschatte kosten 15.00 euro€.

Liften: renovatie en modernisering 2 liften per etage

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Dit jaar is het noodzakelijk om de besturingskasten te vernieuwen. Een aantal storingen in het najaar maakte dat al duidelijk, en het is conform het onderhoudsplan.

Daarnaast stellen wij voor om de liften aan te passen aan deze tijd. Dat betekent twee liften per etage. Argumenten hiervoor zijn:

• Er zijn steeds minder bejaardenwoningen/huizen. Dat betekent dat men langer zelfstandig moet blijven wonen. Daarin hebben wij als VvE een zorgplicht, en zo wordt ons gebouw toegankelijker. We zien ook dat  woningbouwverenigingen steeds meer overgaan naar dit soort aanpassingen.

• Een voordeel is dat er altijd een lift is als de andere uitvalt door onderhoud of door het bezet houden i.v.m. een verhuizing. Ook worden de wachttijden korter.

•Omdat de linkerlift iets groter is dan de rechter, heeft dan iedere etage een grote lift ter beschikking.

•Dit is het juiste moment om te doen, omdat de besturingskasten moeten worden vervangen. Dat scheelt flink in de kosten.

zaagmachine
Foto: Voorbeeld van een zaagmachine

Veel voordelen dus en dan kunnen we weer jaren vooruit.

Dat betekent wel een flinke ingreep. Hiervoor moet op iedere etage een gat worden gezaagd.
Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat dit zonder risico kan. Deze zaagwerkzaamheden geven de meeste overlast. Men maakt een gat per dag en er moeten in totaal 13 gaten worden gemaakt. Dat betekent per lift 6 of 7 dagen.
De tijdsduur van de werkzaamheden per lift bedraagt ca. 5 weken, voor twee liften dus in totaal 10 weken.

In week 1 en 2 worden alle voorbereidingen getroffen en de gaten gezaagd.
In week 3 worden de deuren gemonteerd.
In week 4 wordt de besturingskast met toebehoren geplaatst.
In week 5 uitvoering van alle resterende werkzaamheden, inregelen en keuring.
Voor alle werkzaamheden geldt dat de duur per (hoofd)onderdeel tijdig wordt aangegeven.

Het betekent wel dat iedereen dus 5 weken gebruik moet maken van de ‘andere’ lift.
Wij inventariseren voor wie dit een probleem is en hoe we dit oplossen.

De volgende onderdelen zijn hiervoor gepland:
• Besturing
• Frequentieregelaar
• Drukknoppen kooi en schacht
• Snelheidsbegrenzer
• GSM spreek-luistersysteem
• Sloffen kooi- en tegengewicht
• Liften gelijk stoppend maken op etages
• Zagen deuropeningen
• Nieuwe deuren en omlijsting
• Certificering

Totale kosten EUR 150.000.

De werkzaamheden kunnen nog vóór het einde van het jaar worden uitgevoerd, maar ook begin volgend jaar.
We horen u al denken we hebben al zo veel werkzaamheden (geluidsoverlast) dit jaar. Dat is helemaal waar. Het project balkonzijde is voor de zomer afgerond, en de 21 nieuwe woningen zijn in september klaar. Als we de liften ook dit jaar afronden, hebben we hierna zeker twee jaar zonder grote werkzaamheden. Wat vindt u daar van?

Kom naar de vergadering en laat uw mening weten.

Van de firma Staveren & Livenco treedt Roy Vlug op als contactpersoon voor het gehele renovatie- en moderniseringsproces tot en met de oplevering.

Brievenbussen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij twee liften per etage komen de oude brievenbussen te vervallen omdat die teveel ruimte innemen. In de hoek rechts naast de liften past precies een blok ruimtebesparende brievenbussen.

Voor een oneven aantal zijn er twee mogelijkheden:
• één brievenbus wordt dubbel zo hoog
• de overgebleven positie wordt een open of gesloten compartiment.

Kosten brievenbussen EUR 18.000.

brievenbussen

Iedereen wil prettig wonen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

• Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren.

• Informeer uw buren over (incidentele) geluidsoverlast. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot zijn dan wanneer uw buren niet zijn ingelicht. Bijvoorbeeld: Doe 3 dagen van tevoren een briefje in de bus als u eens (luidruchtig) moet klussen ofeen feestje geeft, en laat weten tot wanneer en hoe lang de overlast duurt.

• Als u een muziekinstrument bespeelt, maak dan afspraken op welke tijden u dit wel en niet doet.

• Ga als u overlast ervaart eerst rustig met elkaar in gesprek, en probeer goede afspraken te maken.

• Met een goed gesprek is vaak heel veel mogelijk. Erger u niet onnodig lang. Kom je er niet uit, neem dan contact op met buurtbemiddeling om tot een goede oplossing te komen.

Nieuws uit de buurt?

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Met een druk op de knop bent u snel geïnformeerd. Of het nu gaat over Oostoever, de verkiezingen of ratten, u vindt het op onze eigen website www.hogguerstraat.nl.

Onder het kopje ‘Algemeen’ klikt u op:
• AMSTERDAM.NL ACTUEEL
• NICE NIEUW-WEST
• DE WESTKRANT

Eendjes en vogels voeren, het lijkt zo onschuldig. Maar eten trekt ratten aan. Om rattenoverlast te voorkomen voert Nieuw-West vanaf 1 april een voerverbod in. Wie voert, kan een boete krijgen van 70 euro.

ratten

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Met de komst van de ondergronds containers, komt het ophalen van vuilniszakken te vervallen. U ontvangt nog vuilniszakken totdat de voorraad op is.

De ruimt die vrijkomt in het schoonmaakbudget willen wij inzetten voor het viermaal per jaar reinigen van ramen en deuren op de galerijen.

Vervangen tegeltjes op de galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Het vervangen van tegeltjes op de galerijen valt onder doorlopende onderhoudswerkzaamheden die al enige tijd niet konden plaatsvinden. Gelukkig is het ons gelukt de originele MOSA-tegeltjes te verkrijgen (helaas zijn de gewolkte nooit meer leverbaar en zijn de nieuwe zandkleurig).
Onlangs zijn de slechtste plekken die lekkage veroorzaken aangepakt.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

De werkzaamheden vorderen gestaag. Er zijn dagen uitgevallen door de hevige kou en zeer harde wind. De betonrenovatie van de plafonds namen ook de nodige tijd in beslag. Om de werkzaamheden binnen de geplande tijd af te ronden heeft de firma Pronk een tweede hangbak geplaatst om efficiënter te kunnen werken.

Werkzaamheden nieuwe woningen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Deze waren behoorlijk heftig. In de kantorenlaag zijn in het verleden extra muren aangebracht. Deze verwijderen maakte het extra heftig. Daardoor is schade ontstaan die gerepareerd is.
De volgende stap is dat in de maand april aan beide zijden de gevels worden geplaatst.

Op 27 maart jl. hebben we in een bijna voltallig gezelschap de volgende stappen besproken, die nog uitgewerkt moeten worden. Medio april kunnen we een nieuwsbrief van de eigenaren tegemoet zien.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u die mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Camerasysteem

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Ons camerasysteem wordt aangepast. De camera bij de ingang van de boxen is mede gericht op de plaats van het groot vuil. Deze voldoet niet meer en wordt vervangen. En het systeem wordt uitgebreid met twee camera’s: bij de in/uitgang aan de achterzijde vanhet gebouw, en gericht op de nieuwe ondergrondse containers die binnenkort wordengeplaatst.

Ventilatiesysteem

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Eind vorig jaar bleek uit de storingen dat het ventilatiesysteem nodig aan vervanging toe is. Alle dakventilatoren worden vervangen, en de kanalen worden gereinigd en geïnspecteerd. De motoren voor ventilatiesystemen zijn inmiddels enorm verbeterd. Dat betekent minder energiegebruik en verbeterde geluiddemping. 

Daarnaast worden in alle woningen zelfregelende afzuigventielen geplaatst.
Totale kosten: EUR 48.000.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3